22.02.2021

Den sociale arv i uddannelse er steget markant gennem de sidste 20 år

Børns uddannelse er i dag lige så afhængig af deres forældres baggrund, som den var for 40-50 år siden.

Selvom et af kerneområderne i den danske velfærdsstat er den frie og lige adgang til uddannelse, er der stadig store forskelle på, hvem der klarer sig godt i uddannelsessystemet.

Det viser et nyt studie af forskerne Kristian Bernt Karlson og Rasmus Landersø fra henholdsvis Københavns Universitet og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. I studiet har forskerne kortlagt ændringer i den sociale arv, når det gælder uddannelse, for årgange født fra 1911 til 1987 ved at sammenkæde oplysninger om børns og forældres uddannelse fra spørgeskemaundersøgelser og registerdata.

Figur 1 illustrerer, hvordan den sociale arv i uddannelse har udviklet sig for årgange født på tværs af det 20. århundrede. Efter et udgangspunkt med stærk social arv i uddannelse i begyndelsen af århundredet faldt den markant fra årgangene født i starten af 1940’erne til årgange født i 1960’erne. Forskelle i forældres uddannelse forklarede omkring 60 pct. af forskellene i børns uddannelse tidligt i det 20. århundrede. Dette ændrede sig radikalt i løbet af 20 år, hvor denne andel faldt til omkring 30 pct.

Men for børn født omkring 1970 vendte tendensen, og sammenhængen med forældrenes uddannelsesmæssige baggrund steg igen. Specielt for årgange født i slutningen af 1970’erne og fremefter har ændringen været markant. Og for årgange født i slutningen af 1980’erne (altså de yngste årgange, der kan følges helt til enden af et uddannelsesforløb) er den sociale arv i uddannelse steget så meget, at den nu er tilbage på samme niveau som for årgange født i starten af 1940’erne.

Figur 1. Social arv i uddannelse gennem det 20. århundrede

Få udviklingen forklaret i nedenstående video:

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed