22.05.2017

Det sorte arbejde stagnerer

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har i mere end tre årtier nøje fulgt udviklingen i danskernes udbud af sort arbejde. I bogen ’Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde’ opgøres den seneste udvikling i niveauet af sort arbejde. Bogen, der udkommer på Syddansk Universitetsforlag den 23. maj, behandler også en række andre problemstillinger. Der stilles blandt andet skarpt på udviklingen i gør det selv-arbejde, og der ses på om de, der arbejder sort, i højere grad end andre udfører egentlig kriminalitet.

Undersøgelsen viser, at intet tyder på, at sort arbejde er et stigende problem. Tværtimod. Bedste bud på, hvor meget det sorte arbejde fyldte i forhold til BNP i 2016, er 2,2 procent. Tallet skal holdes op mod omfanget i 2009, hvor sort arbejde blev vurderet til at udgøre 2,8 procent. Umiddelbart ligner det et fald, men da målingerne er inden for den statistiske usikkerhed, er konklusionen den noget blødere, at der formentlig ikke er tale om en stigning.

Analysen af det sorte arbejde i Danmark baserer sig på en interviewundersøgelse, hvor deltagerne blandt andet har svaret på, om de det seneste år har arbejdet sort, og – i bekræftende fald – hvor meget de har gjort det.

Omkring hver femte af de godt og vel 1.600 deltagende 18-74-årige kunne i slutningen af 2016 bekræfte, at de i løbet af de seneste tolv måneder havde haft opgaver eller havde solgt noget, som nok skulle have været oplyst til skattevæsenet. De, der arbejder sort, gør det typisk to-tre timer om ugen i gennemsnit.

 

Figur 1 Omfanget af sort arbejde ift. BNP, 2009 og 2016

NB_maj2017_Figur 1

Det sorte arbejde udgør i omegnen af to-tre procent i forhold til den samlede økonomi. Umiddelbart viser resultaterne, at andelen af sort arbejde i forhold til BNP viger (søjlerne), men når man tager højde for usikkerheden (lodrette stave), kan man alene konkludere, at der ikke er noget, der har ændret sig signifikant.

 

Note: De beregnede værdier er angivet med 95 procent-usikkerhedsintervaller. Usikkerhedsintervallerne er beregnet ved brug af den såkaldte bootstrappingmetode. Her antages, at den formelle arbejdsuge er målt præcist, dvs. at tallene fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), som den hvide arbejdsuge er beregnet på baggrund af, er uden statistisk usikkerhed. Der er foretaget 10.000 bootstrap-replikationer. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Mistede skatteindtægter

Værdien af de sorte aktiviteter kan beregnes, når man kender antallet, der arbejder sort, og ved, hvor mange timer de arbejder. Årligt arbejdes der i alt sort for en værdi, der ligger et sted imellem 34 og 59 milliarder kroner.

Nu kunne man måske forestille sig, at samfundets tab er skatteværdien af det beløb. Men så enkelt er det ikke. Langt fra, faktisk.

Mange ville ikke arbejde til den løn, de får sort, hvis de skulle betale skat af den. Og meget af det sorte arbejde ville ikke blive efterspurgt, hvis det var til den fulde, hvide pris. Derudover omsættes mange af de sorte penge til almindeligt dagligdags forbrug, som beskattes helt almindeligt, lige som der betales moms og afgifter af de materialer, der indgår i det sorte arbejde.

Alt i alt ville det ekstra provenu, hvis sort arbejde blev afskaffet, derfor være en del mindre end skatteværdien af ovenstående beløb.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed