15.03.2022

Fars fængselsstraf øger risikoen for ikke at gennemføre grundskolen

Risikoen for, at børn ikke gennemfører grundskolen, forøges betydeligt, hvis deres far får en ubetinget fængselsstraf fremfor samfundstjeneste eller alkoholistbehandling. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der har undersøgt, hvordan fædres fængsling påvirker deres børns uddannelse.


Når retssystemet straffer et individ, har straffen ikke nødvendigvis kun konsekvenser for denne person. En fængselsstraf kan have konsekvenser, der også kan spores på lang sigt for familien. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har undersøgt, om fædres fængselsstraf har en kausal effekt på børnenes uddannelse.

Undersøgelsen viser, at når en far får en ubetinget fængselsstraf fremfor samfundstjeneste eller alkoholistbehandling, så øges hans børns risiko for ikke have gennemført grundskolen som 20-årige med 4,5 procentpoint. Det svarer til en fordobling i risikoen sammenlignet med børn, hvis far idømmes samfundstjeneste eller alkoholistbehandling (illustreret i figuren).

Procent, der ikke har gennemført grundskolen som 20-årige

Undersøgelsen fokuserer på børn, hvis far dømmes for alvorlige trafikforseelser, der inden den udvidede brug af samfundstjeneste og alkoholistbehandling i 2000, ville resultere i en fængselsstraf. At undersøgelsen retter fokus på netop denne gruppe og på tidspunktet omkring reformen i 2000, gør, at undersøgelsens resultater kan tolkes som kausale effekter af fars fængselsstraf. Dette skyldes, at børnene, hvis fædre er dømt hhv. før og efter reformen, er sammenlignelige, på trods af at deres fædre har fået forskellig straf.

Med til undersøgelsen hører også, at de negative effekter af fars fængselsstraf på sandsynligheden for at gennemføre grundskolen primært er drevet af drengene. Det er dog også værd at bemærke, at for de børn, der går til 9. klasses eksamen og får karakterer, er der ingen effekt på karaktergennemsnittet. Dette tyder på, at det er børn med den svageste tilknytning til skolen, der påvirkes negativt af fars fængselsstraf.

Læs mere i vores nyhedsbrev

Hør forsker Anne Sofie Tegner Anker fortælle om resultaterne fra analysen i vores podcast.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed