08.12.2019

Flere illegale indvandrere i Danmark

Det estimerede antal illegale indvandrere i Danmark i 2018 er på ca. 26.000. Det er en stigning på 18 procent siden den seneste opgørelse i 2016 fra forskningsenheden, hvor det estimerede antal var på 22.000, og en stigning på over 9.000 personer siden 2014.

Illegale indvandrere er karakteriseret ved enten at arbejde eller opholde sig ulovligt i landet. Personerne er blevet sigtet af politiet i forbindelse med forskellige kontrolforanstaltninger. Det er med andre ord personer, som politiet er kommet i kontakt med gennem deres almindelige arbejde. Det betyder også, at datagrundlaget især er baseret på illegale indvandrere, som lever på en måde, hvor de løber en risiko for at komme i kontakt med politiet.

”Det er i sagens natur ikke muligt direkte at opgøre det eksakte antal af illegale indvandrere, men antallet af illegale indvandrere estimeres ved hjælp af en indirekte metode, der blev introduceret i bogen ´Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark‘ udgivet af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i 2014,” siger forskningschef ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Jan Rose Skaksen, der forklarer, at man med denne metode når frem til, at antallet med 95 procents sandsynlighed er mellem ca. 23.000 og 29.000 personer.

I kontakt med politiet

Jan Rose Skaksen forklarer, at antallet af illegale indvandrere estimeres ved hjælp af den såkaldte Capture-Recapture-metode, der udnytter information om, hvor mange illegale indvandrere der sigtes af politiet – og hvor mange der gør det to år i træk. Det beregnede antal illegale indvandrere afhænger også af, hvor stor en andel af de illegale indvandrere i Danmark der bliver udskiftet fra år til år – altså, hvor mange man vurderer rejser ud af landet, og hvor mange der kommer til.

I bogen ’Den Illegale Indvandring til Europa – og til Danmark’, og i de efterfølgende opdateringer, argumenteres der for en vurdering på en gennemsnitlig udskiftningsrate for illegale indvandrere i Danmark på ca. 50 procent om året.

Højere udskiftningsrate

I en analyse fra 2018 argumenterer Rigspolitiet imidlertid for en udskiftningsrate på 70-75 procent, hvilket fører til et lavere estimeret antal illegale indvandrere end med en udskiftningsrate på 50 procent.

”Der er dog også en vis usikkerhed omkring politiets bud på en udskiftningsrate”, anfører Jan Rose Skaksen.

Her er der nemlig kun undersøgt én ’gerningskode’ (dvs. én type sigtelser), mens ROCKWOOL Fondens beregninger af antal illegale indvandrere er baseret på flere gerningskoder.

Politiets estimat af opholdstiden for de illegale indvandrere er desuden baseret på de personer, der bliver taget af politiet – for eksempel i lufthavnen. Og dermed på baggrund af illegale indvandrere, som lever et meget synligt liv, og som f.eks. er på vej ud af landet via lufthavnen.

”Der kan derfor være grund til at tro, at udskiftningsraten for netop denne gruppe er højere end for personer, der lever et mindre synligt liv”, siger Jan Rose Skaksen For at kunne følge udviklingen over tid fastholder ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i beregningerne derfor en udskiftningsrate på 50 procent som et fremstillingsmæssigt hovedscenarie (Figur 1), men viser samtidig en række alternative bud på en udskiftningsrate (Figur 2).

Uanset om man benytter 50 procent eller 70-75 procent som udskiftningsrate, er udviklingen over tid dog helt tilsvarende, nemlig at antallet af illegale indvandrere er steget.

Under forudsætning af en udskiftningsrate på 50 procent viser figur 1 udviklingen i antallet af illegale indvandrere.

Figuren viser, at det estimerede antal illegale indvandrere Danmark i 2018 er på ca. 26.000. Med 95 procents sandsynlighed er antallet mellem ca. 23.000 og 29.000. Det fremgår, at estimatet er steget med 18 procent siden 2016, hvor det var på ca. 22.000 personer.

Som nævnt er det usikkert, hvad der er den korrekte udskiftningsrate. I figur 2 er det derfor vist, hvordan det beregnede antal illegale indvandrere varierer med antagelsen om udskiftningsraten.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed