11.09.2018

Flere undervisningstimer i folkeskolen øger elevernes karakterer i 9. klasse – især for børn med kortuddannede forældre

Af en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og VIVE fremgår det, at flere undervisningstimer i folkeskolen har en positiv effekt på elevernes læring. Undersøgelsen viser, at hvis antallet af undervisningstimer i et fag (fx dansk eller matematik) øges med 1 time pr. uge igennem hele skoleforløbet fra 1. til 9. klasse, så vil karakteren i faget i 9. klasse øges med i gennemsnit godt 0,2 karakterpoint.

Undersøgelsen følger de tre årgange af folkeskoleelever, som startede i 1. klasse i 2003-2005 og afsluttede 9. klasse i 2012-2014. For disse elever anvendes data for antallet af undervisningstimer i de enkelte fag på hvert klassetrin igennem hele skoleforløbet. For at kunne beregne årsagsmæssige effekter af antal timer sammenlignes hver elevs karakterer og timer i et fag (fx dansk) med den samme elevs karakterer og timer i et andet fag (fx matematik). Derved tages der højde for, at elevernes fordeling på skoler ikke er tilfældig, og at deres generelle forudsætninger er forskellige. Undersøgelsen fokuserer på elever, der gik på den samme folkeskole igennem hele skoleforløbet. Data og metode er nærmere beskrevet i nedenstående boks.

Den positive effekt af antal timer er størst for børn med kortuddannede forældre og for børn, hvis forældre er ikke-vestlige indvandrere. Hvis ingen af forældrene har en uddannelse udover grundskolen, er effekten 70 % større, end hvis mindst en af forældrene har en videregående uddannelse. Effekten for de to grupper af elever er henholdsvis 0,29 og 0,17 karakterpoint. Hvis mindst en af forældrene har en erhvervsuddannelse (men ingen har en videregående uddannelse), er effekten 0,23 karakterpoint, altså midt imellem effekten for de to andre uddannelsesgrupper.

For drenge og piger, hvis forældre er ikke-vestlige indvandrere, er effekten henholdsvis 0,36 og 0,30 karakterpoint, altså henholdsvis 70 og 40 % større end den gennemsnitlige effekt på 0,21 karakterpoint.

De nævnte effekter er beregnet i forhold til 1 ekstra times undervisning pr. uge igennem hele skoleforløbet fra 1. til 9. klasse. For dansk svarer det til en stigning på ca. 18 % i antallet af undervisningstimer igennem skoleforløbet. For matematik svarer det til en stigning på ca. 30 %.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed