06.10.2019

Flere unge med dansk oprindelse er udsatte

Andelen af udsatte unge varierer med konjunkturerne, men der er en klar tendens til, at andelen af udsatte unge med dansk oprindelse er voksende. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Udsatte unge er defineret som personer mellem 25 og 29 år, der ikke har været i arbejde eller under uddannelse 2 år i træk. Unge med dansk oprindelse er defineret som unge, der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.

I år 2000 var 5,5 procent af unge med dansk oprindelse udsatte – i 2017 er denne andel vokset til 7,1 procent, hvilket svarer til en stigning på 29 procent.

Figur 1. Andelen af alle unge, som er udsatte, samt andelen af unge med dansk oprindelse, som er udsatte

Når vi ser på alle unge, er andelen af udsatte tæt på 7 procent i både år 2000 og 2017. Der er flest udsatte unge blandt ikke-vestlige indvandrere (ca. 11 procent i 2017), mens der er færrest blandt vestlige indvandrere (ca. 2 procent i 2017). Men over den periode vi studerer, er det altså gruppen af udsatte unge med dansk oprindelse, som er vokset mest

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed