31.10.2017

Historisk lav ventetid blandt flygtninge

Flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i perioden 2013-2015, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges ventetid i asylsystemet på det laveste niveau siden 1993. I 2016 er ventetiden steget lidt igen – til 9 måneder. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen.

Ventetiden skiller sig ud tre gange i perioden 1993-2016. For det første i 1995-1996, hvor den gennemsnitlige ventetid er over to år. For det andet i perioden fra omkring årtusindskiftet til andet halvår af 2006, hvor ventetiden stiger fra ca. ét år til over tre år. Endelig ses et fald i den gennemsnitlige ventetid fra 2006 til 2014, hvor ventetiden er helt ned til 2 måneder og dermed på et historisk lavt niveau.

Flygtninge er asylansøgere, der har fået anerkendt deres ansøgning om beskyttelse. Ligesom ventetiden, varierer antallet af flygtninge uden tidligere opholdstilladelse i Danmark også meget. Der er markante udsving omkring 1995-1996 og 2013-2016, som hænger sammen med, at borgerkrige i henholdsvis det tidligere Jugoslavien og i Syrien får mange mennesker til at søge asyl i Danmark. I 1992-1996 anerkendes således over 30.500 flygtninge, omkring 20.500 kommer fra det tidligere Jugoslavien. I 2012-2016 er der tale om næsten 28.500 flygtninge, og af dem udgør syrere godt 18.000. De to perioder ligner således hinanden på to måder: Det samlede antal flygtninge er nogenlunde lige stort, og omkring ⅔ af flygtningene kommer fra ét land.

De nyeste tal for ventetiden blandt flygtninge, der får opholdstilladelse i 2016, viser, at ventetiden er på vej op igen. Stigningen kan hænge sammen med ændringer i sammensætningen af asylansøgerne. F.eks. kan det forlænge ventetiden, hvis det er uklart, hvor sikkert det er at sende en asylansøger tilbage.

Figur 1. Gennemsnitlig ventetid i det danske asylsystem for flygtninge, der fik opholdstilladelse i 1993-2016.

Ventetid i måneder og antal flygtninge

Klik på billedet for at forstørre det.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Note: Figur 1 viser den gennemsnitlige ventetid i asylsystemet opgjort i måneder (aflæses på venstre akse) og antallet af flygtninge uden tidligere registrering i Danmark (højre akse). Begge tal er opgjort for det halvår, hvor flygtningene fik opholdstilladelse. Ventetiden er beregnet som forskellen mellem dato for ansøgning om asyl og dato for opholdstilladelse. Figuren er baseret på oplysninger om 78.000 flygtninge med gyldig ventetid.

Billedet er taget i en transit camp i Makedonien. Foto credit: /ritzau/ Urban Andersson

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed