11.02.2021

Hjemmearbejde under corona koster på arbejdstiden

Medarbejdere, der var hjemsendt og kunne arbejde hjemmefra under corona-nedlukningen i foråret 2020, havde lavere arbejdstid end i 2017-18. Det viser et nyt tidsforbrugsstudie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. For hjemsendte og arbejdende medarbejdere, hvor børnene også har været sendt hjem fra skole eller institution, har arbejdstiden været 50 minutter kortere om dagen, viser studiet.

Nedlukningen af Danmark og hjemsendelsen af medarbejdere fra job og børn fra skoler og daginstitutioner har en negativ sammenhæng med den tid, folk har kunnet arbejde. Det konkluderer et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Studiet sammenligner arbejdstiden under nedlukningen i marts-april 2020 med arbejdstiden for samme personer, der deltog i en tidsforbrugsundersøgelse, som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed gennemførte i 2017-18.

Undersøgelsens resultater viser, at arbejdstiden for hjemsendte personer, der kunne arbejde hjemmefra, var 40 minutter kortere om dagen under nedlukningen, end tilfældet var i 2017-18.

Desuden viser studiet, at de personer, der passede børn under nedlukningen, samtidig med at de arbejdede hjemmefra, har arbejdet 50 minutter mindre, end de gjorde i undersøgelsen fra 2017-18.

Figur 1. Registreret arbejdstid blandt personer i arbejde i tidsforbrugsundersøgelsen fra 2017-18 sammenholdt med tidsforbrugsundersøgelsen under corona-nedlukningen i 2020

Note: Beregningerne i figuren er baseret på data fra Ladenburg og Christensen (2021). Arbejdstid indkluderer nettoarbejdstid (uden frokost) og transporttid som en del af arbejdet. * viser, at resulatet er signifikant på et 95 procents niveau, efter der er kontrolleret for køn, alder, uddannelse, indkomst, civilstand, antal børn i husstanden, etnisk herkomst, og hvilken måned data er indsamlet i. (N= X/Y) angiver antallet af observationer i 2017-18, X, og 2020, Y.

Resultaterne fra analysen blev præsenteret på en briefing den 11. februar – se optagelserne her

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed