05.09.2020

Hjernerystelser koster i erhvervsaktivitet og løn flere år efter hændelsen

En hjernerystelse har både kort- og langsigtede negative økonomiske konsekvenser for den skadelidte. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed lavet i samarbejde med Stockholm Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Universitetshospitalet i Heidelberg.

Personer mellem 20-59 år, som pådrager sig en hjernerystelse, får 4,2 procent mindre i løn i mindst fem år frem. Omsat til kroner og øre svarer det til, at den skadelidte samlet set får ca. 44.700 kr. mindre udbetalt i løn i den femårige periode som direkte følge af hjernerystelsen. Alene for de 55.424 skadelidte danskere, som analysen er baseret på, udgør det et samlet årligt løntab på mere end 171 millioner kr. (målt i 2015-priser).

Figur 1. Normaliseret lønudvikling for personer der oplever hjernerystelse i år 0, sammenlignet med lignende personer, der blot oplever hjernerystelse 3 og 5 år senere

En del af forklaringen på løntabet skal findes i afgang fra arbejdsmarkedet. Fem år efter hjernerystelsen er de skadelidtes beskæftigelsesgrad 2 procentpoint lavere end beskæftigelsesgraden blandt sammenlignelige personer, som ikke har været udsat for en hjernerystelse endnu. Det er specielt de unge og de kortuddannede, der betaler prisen for en hjernerystelse, og prisen er højere under perioder med kraftig økonomisk vækst. De unge går glip af den lønudvikling, som deres jævnaldrende nyder godt af, og de kortuddannede er mere tilbøjelige til at have jobs, som tilbyder ringere eller ingen løn under sygdom. I perioder med høj vækst stiger lønningerne hurtigere, og den stigning ser nogle af de hjernerystede ud til delvis at gå glip af.

Studiet inkluderer ikke hjernerystelser diagnosticeret af egen læge eller i forbindelse med andre skader. Øgede offentlige udgifter til sygedagpenge og behandling i sundhedssektorerne samt andre følgevirkninger er heller ikke medtaget i beregningerne af de økonomiske konsekvenser. Derfor må det forventes, at de økonomiske konsekvenser er langt mere omfattende, end hvad der er beregnet i studiet.

Klik på billedet for at forstørre

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed