16.03.2021

I både Danmark og USA er social arv med til at forme hele livet

Den sociale ulighed i Danmark ligner på mange områder uligheden i USA.

Der er markant ulighed i Danmark, når man ser på den familiemæssige baggrund gennem hele livet. Og det er vel at mærke en ulighed, som på mange områder ikke er væsentlig forskellig fra tilsvarende mål i USA – på trods af den danske velfærdsstat. Det er konklusionen på et nyt studie fra nobelprisvinder og professor ved University of Chicago, James Heckman, og forskningsleder ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Rasmus Landersø.

På figur 1 kan man se forskelle i livsforløb på tværs af social baggrund. Forskellene strækker sig fra fødsel over barndom, ungdom, voksenliv og alderdom i Danmark og USA.

De sociale skel begynder ved fødslen

Allerede fra fødslen er der sociale skel i både Danmark og USA. Det giver sig for eksempel udtryk i form af forskelle i fødselsvægt og sandsynligheden for at blive indlagt umiddelbart efter fødslen. Men de sociale skel ses også i færdigheder i børnehave- og skolealderen, kriminalitet gennem ungdommen, senere fuldført uddannelse, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet. Og selv, når det gælder dødelighed som ældre.

Uligheden i indkomst er meget lavere i Danmark end i USA, hvilket primært hænger sammen med den store omfordeling via overførselsindkomster og skatter, som vi ser i Danmark. Derudover er adgangen til for eksempel uddannelse og sundhedsvæsenet ikke afhængig af indkomst i Danmark, hvilket umiddelbart giver alle de samme muligheder for bl.a. uddannelse og behandling, uanset hvilken baggrund man har. Men ét er formelle muligheder, noget helt andet er adfærd, og hvem der kan drage nytte af mulighederne.

Figur 1. Forskelle over hele livet på baggrund af mors uddannelse

Klik på billedet for at forstørre det

Note: Figuren viser – opdelt på uddannelse (ingen ungdomsuddannelse, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse) – gennemsnitlig fødselsvægt, indlæggelse på neonatalafdeling efter fødslen, vurderede sociale færdigheder, sprogtestscorer, kriminalitet, uddannelseslængde, lønindkomst, arbejdsmarkedstilknytning, mortalitet. De enkelte komponenter med tilhørende akser kan findes i den bagvedliggende publicering.

Resultaterne fra analysen blev præsenteret på en briefing den 16. marts 2021 – se optagelserne her

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed