20.06.2019

Ingen overophedning i sigte trods høj beskæftigelse

Til trods for, at der i Danmark for nylig er sat ny beskæftigelsesrekord, tyder det ikke på, at vi er på vej mod overophedning.

Sådan lyder konklusionen på et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som sammenligner den nuværende udvikling i beskæftigelsen med situationen lige før finanskrisen.

Siden januar 2018 har der været historisk høj beskæftigelse i Danmark, og der er i dag over 2,75 millioner lønmodtagere med beskæftigelse. Det har ført til optimisme, men også bekymring, for den hidtidige rekord stammer fra april 2008, hvor arbejdsmarkedet befandt sig i en tilstand af overophedning. På dette tidspunkt havde man en situation med flaskehalse, mange forgæves rekrutteringsforsøg og stærkt stigende lønninger – virksomhederne hævede lønningerne for at tiltrække og fastholde medarbejdere, og det havde negative konsekvenser for landets konkurrenceevne.

Men det tyder ikke på, at vi er tæt på en tilsvarende overophedning. Forklaringen er, at den nuværende høje beskæftigelse er meget anderledes sammensat end i 2008.

Hvor beskæftigelsen dengang i høj grad var drevet af arbejdsmarkedets kernegrupper (herunder de unge, der i dag uddanner sig mere), trækkes beskæftigelsesfremgangen i dag primært af de ældre og af udenlandsk arbejdskraft, mens det samlede bidrag fra den resterende gruppe er beskedent, som det fremgår af figur 1.

Figur 1: Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelse 2008-2018, fordelt på udenlandske og danske statsborgere

Som man kan se, skyldes beskæftigelsesopsvinget ikke i særlig høj grad udviklingen for de 16-59-årige danskere, idet fremgangen for disse kun har været moderat siden konjunkturvendingen i 2013. Beskæftigelsesstigningen er i helt overvejende grad drevet af de 60-64-årige, der arbejder markant mere i dag sammenlignet med 2008 – og i endnu højere grad af udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark, som der er blevet markant flere af i perioden.

De udenlandske statsborgere har gjort befolkningen større. Og selv om antallet af beskæftigede i dag er højere end det tidligere rekordniveau, er fuldtidsbeskæftigelsen som andel af den samlede befolkning – fuldtidsbeskæftigelsesfrekvensen – rent faktisk fortsat et stykke under det niveau, man så i 2008. Danmark har i den forbindelse mistet sin førsteplads fra 2008 som indehaver af den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU.

Det er særligt de 25-54-årige, der tegner sig for to tredjedele af beskæftigelsen i Danmark, der har mistet terræn i forhold til andre EU-lande.

Uudnyttet arbejdskraft

Foreløbig er der dermed intet, der tyder på, at en overophedning af arbejdsmarkedet umiddelbart er under opsejling.

Om en overophedning skulle blive aktuel i de kommende år, afhænger af, hvor mange ”elastikker” arbejdsmarkedet har til rådighed – og hvor hårdt de er spændt ud.

Fx skyldes de unges lavere beskæftigelse, at de i dag uddanner sig mere end tidligere. Sammen med den generelt lavere beskæftigelsesfrekvens hos kernegrupperne peger dette på, at der fortsat er uudnyttede arbejdskraftressourcer, som kan tages i brug, hvis efterspørgslen efter arbejdskraft fortsætter med at stige.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed