10.05.2020

Integrationsydelse sender mandlige flygtninge hurtigere i job

Integrationsydelsen øger beskæftigelsen blandt mandlige flygtninge, mens beskæftigelsen blandt kvindelige flygtninge fortsat er lav, viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.


Integrationsydelsen har fået flere mandlige flygtninge hurtigere i job. Det er konklusionen på en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der har undersøgt konsekvenserne af integrationsydelsen, der blev indført i 2015. Der er imidlertid ikke fundet en tilsvarende effekt på kort sigt for kvindelige flygtninge.

Integrationsydelsen har til formål at give nyankomne indvandrere et større incitament til at arbejde. De sociale ydelser, som nyankomne indvandrere hidtil havde været berettiget til, blev således reduceret markant. For eksempel kunne et par over 30 år med ét barn før ændringen modtage 27.904 kroner om måneden i samlet kontanthjælp, mens de efter indførelsen af integrationsydelsen kunne modtage 16.638 kr. Det svarer til en reduktion af indkomsten på 40 procent.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har analyseret konsekvenserne af den reducerede ydelse for voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (herefter blot flygtninge), der ankom til Danmark, umiddelbart efter at integrationsydelsen blev indført.

Figur 1 viser andelen af flygtninge, der har været i arbejde 10 og 12 måneder efter deres ankomst, opdelt efter, om de modtog kontanthjælp eller integrationsydelse ved deres ankomst. Figuren viser, at integrationsydelsen har øget andelen af mandlige flygtninge, der har været i arbejde, fra 4 procent til knap det dobbelte efter 10 måneder og fra knap 10 procent til 13 procent efter 1 år. Derimod er der en lav andel af kvinder, der har været i arbejde. Det gælder, uanset om de modtog kontanthjælp eller integrationsydelse ved deres ankomst.

Figur 1. Andel flygtninge, der har været i arbejde efter 10 og 12 måneder, opdelt på ydelse ved ankomst

Note: I beregningen indgår ikke personer i løntilskud som beskæftiget. Niveauet for integrationsydelsesmodtagere er beregnet på baggrund af undersøgelsens effektmåling. Uddannelseshjælp er medregnet under kontanthjælp.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed