11.12.2015

Iværksættere er de mest produktive

Iværksættervirksomheder har en højere produktivitet end deres mere etablerede konkurrenter.

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne på et nyt studie, Beskæftigelseseffekter af iværksætteri, som er gennemført af Johan Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Ifølge analysen er iværksætternes samlede produktivitet 1,5 pct. højere generelt, og inden for områder med beskæftigelsesvækst er iværksætterne hele 7 pct. mere produktive, jf. figuren i bunden.

Resultatet er på sin vis overraskende, for hvis man alene kigger på firmaernes arbejdsproduktivitet (produktion eller omsætning pr. arbejdstime), så klarer iværksætterne sig markant dårligere end andre.

Forklaringen er givetvis, at opstartsvirksomheder har et mindre kapitalapparat end andre. Så mens etablerede virksomheder benytter it, maskiner og så videre, bruger man hos iværksættere mere arbejdstid. Men altså ikke mere end, at man, set på tværs af alle input til produktionen, er mere produktive end andre.

Vigtig rolle for økonomien
Den højere produktivitet er blot en af analysens mange fund om, hvordan nystartede firmaer klarer sig. Det viser sig blandt andet, at det i høj grad er dem, der er i stand til at skabe mere og ny beskæftigelse, og især til ufaglærte og faglærte, mens de etablerede virksomheder dog er bedre til at skabe job til de langvarigt uddannede. Samtidig står det klart, at lønnen hos iværksættere bestemt er konkurrencedygtig med det, man betaler andre steder.

Ifølge professor Anders Sørensen kan analysen kaste et helt nyt lys over debatten om iværksættere i Danmark: ”I tidligere studier har man fundet, at job hos iværksættere måske ikke var af så høj kvalitet. Vi viser noget andet. Vi dokumenterer, hvor vigtig en rolle de som samlet gruppe spiller for økonomien. De har højere produktivitet, hvilket kan indikere, at de er vigtige for innovation og udvikling. ”

Han peger på, at analysen også på anden vis er ganske nyskabende. Den bygger nemlig på data, hvor det reelt er muligt at skille nye fra etablerede virksomheder.

”Tidligere har den type analyser været behæftet med flere fejlkilder. Fx har man reelt ikke sammenlignet nye og gamle virksomheder, men derimod små og store. Eller man har haft svært ved at fange, når en ny virksomhed bare var en eksisterende i nye klæder. Det problem har vi på grund af super høj datakvalitet ikke,” siger Anders Sørensen.

iværksætteres produktivitet

Iværksætteres samlede produktivitet er i forhold til etablerede virksomheder 1,5 pct. højere. Inden for områder med beskæftigelsesvækst er iværksætterne hele 7 pct. mere produktive.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed