29.11.2018

Mere fritid til danskerne i perioden fra 2008 til 2018

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om danskernes tidsanvendelse i 2018 viser, at de 18-74-åriges fritid gennemsnitligt er steget med godt 3 timer om ugen siden 2008. Det var året, hvor danskernes brug af døgnets 24 timer sidst blev studeret af forskningsenheden.

Fritid er her defineret som den tid, vi ikke bruger på arbejdsmarkedet, husholdningsarbejdet og såkaldt primære behov som spisning, søvn og personlig hygiejne.

Af tabel 1 fremgår det, at mændene har fået 33 minutters ekstra fritid på en gennemsnitlig ugedag. Over det samme tiår har kvinderne fået 22 minutters ekstra fritid eller henholdsvis næsten 4 og 2 ½ timer mere om ugen. Mænd har dermed fortsat – ½ time om dagen – mere fritid end kvinder.

Tiden brugt på de primære behov er stort set uændret mellem 2008 og 2018. For begge køn ligger den omkring 10 timer inkl. søvn på en gennemsnitlig ugedag i 2018.

Mindre tid på husholdningsarbejde for begge køn

Af tabel 1 fremgår det også, at både mænd og kvinder har reduceret deres daglige tidsforbrug på husholdningsarbejde med ca. 20 minutter. Det er dermed fortsat sådan, at kvinder bruger en time mere på husholdningsarbejdet om dagen end mændene.

Mændene har et fald i tidsanvendelsen på betalt arbejde på et kvarter på en gennemsnitlig ugedag, mens kvinders tidsanvendelse på betalt arbejde har været uændret, når vi tager et gennemsnit for alle 18-74-årige.

Den faktiske arbejdstid for beskæftigede mænd er fortsat gennemsnitligt 38 timer og for beskæftigede kvinder 30 ½ time om ugen.

Seniorforsker Jens Bonke, der er hovedansvarlig for tidsanvendelsesundersøgelserne i 2008 og 2018 kommenterer resultaterne på denne måde: ”Ændringerne er bemærkelsesværdige, da der som regel skal længere tid til at ændre på tidsmønstre og døgnrytmer”.

Uddannelsesbaggrunden har betydning for tidsanvendelsen

Undersøgelsen viser, at det har betydning for tidsanvendelsen, hvilken uddannelse man har.

Kvinder med en lang videregående uddannelse arbejder i gennemsnit mindre på arbejdsmarkedet på en gennemsnitlig ugedag end kvinder med en grundskoleuddannelse, men mænd med en lang videregående uddannelse arbejder omkring 40 minutter mere på en gennemsnitlige ugedag end mænd med en grundskoleuddannelse.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed