09.08.2020

Ressourcestærke børn går oftere på skoler, hvor ressourcestærke lærere arbejder

Børn af forældre med lange uddannelser bliver oftere undervist af de lærere i de danske folkeskoler, der selv har klaret sig bedst igennem deres uddannelse og arbejdsliv som lærere. Det viser et nyt studie, som forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter har lavet.

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter viser, at lærere, som har klaret sig godt gennem deres uddannelser og har haft stabile ansættelsesforhold, i højere grad underviser på skoler, hvor børn med højtuddannede forældre går.

I den udstrækning lærernes baggrund påvirker skolernes kvalitet, viser resultaterne, at børn med de bedste forudsætninger oftest går på de bedste offentlige skoler, mens de børn, der har dårligere forudsætninger, oftest går på offentlige skoler med lavere kvalitet.

Figur 1 opsummerer forskellene i lærernes baggrund i danske folkeskoler, alt efter om børnene har forældre hhv. med og uden en videregående uddannelse. Figuren viser, at 60% af børn på skoler, der ligger i den nederste fjerdedel, når man ser på ressourcerne i lærerværelset, har forældre uden en videregående uddannelse. Derimod fylder børn med forældre uden en videregående uddannelse kun 15% på skoler, der hører til blandt den fjerdedel, hvor lærerne har den stærkeste baggrund.

Resultaterne viser, at børn med de bedste forudsætninger, alt andet lige, får de bedste betingelser for at udvikle sig i den danske folkeskole.

Figur 1. Forældrebaggrund for børn på skoler, der er blandt de 25% med den svageste lærersammensætning og blandt de 25% med den stærkeste lærersammensætning

Note: Figuren er baseret på data for alle 2.-8. klasser i Danmark. Figuren viser andelen af forældre hhv. med og uden en videregående uddannelse, når skoler, der ligger blandt de laveste 25% og blandt de højeste 25% baseret på den gennemsnitlige lærerbaggrund, betragtes. ”Lærerbaggrund” er et mål konstrueret ud fra oplysninger om de gennemsnitlige karakterer, som lærerne på de pågældende skoler har fået gennem deres egen uddannelse, og lærernes ansættelseshistorik.

Klik på billedet for at forstørre

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed