14.01.2019

Skolen påvirker hele familien

Når et barns skolestart udskydes, har det konsekvenser – ikke kun for barnet selv, men også for forældrene og for barnets ældre søskende. Det viser ny forskning lavet i samarbejde mellem ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Aarhus Universitet. Hermed har den måde, hvorpå vi indretter børns hverdag, konsekvenser, der rækker langt ud over børnene selv.

Helt konkret viser studiet, at hvis et barns skolestart udskydes, forbedres morens beskæftigelse i gennemsnit i årene omkring skolestart (se artikel 2). Denne effekt er størst, når børnene er syv år. Samtidig viser studiet også, at stabiliteten af forældres parforhold stiger ved senere skolestart (se artikel 3). I modsætning til beskæftigelseseffekterne er effekten på parforholdets stabilitet til stede igennem hele barnets skoletid, og den stiger endda omkring afslutningen af 9. klasse. Dog mindskes effekten på den meget lange bane, således at et barns skolestartsalder ikke påvirker, hvorvidt forældrene er sammen, når barnet når tyverne. Endelig viser studiet også, at samspillet mellem et barns skolestart og forhold i familien ikke er begrænset til forældrene; ældre søskende påvirkes også (se artikel 4). Hvis en ældre bror eller søster er tæt på sin 9.-klasses eksamen, når skolestart udskydes, stiger visse eksamenskarakterer.

Når tidspunktet for et barns skolestart påvirker familien i bredere forstand, skyldes det, at forhold i børnenes liv i høj grad er bestemmende for, hvad forældre bruger deres tid på, og hvordan de indretter deres hverdag. En families hverdag ændrer sig naturligvis gennem et barns opvækst. Men specielt i brydningstider som omkring skolestart kan der ske markante ændringer over en relativt kort periode, som kræver mere af forældrene i hverdagen. Eksempelvis stiger tiden brugt på lektiehjælp og lignende markant, og antallet af timer mellem aflevering om morgenen og afhentning om eftermiddagen reduceres for børn, der lige er startet i 1. klasse, sammenlignet med børn, der stadig går i 0. klasse eller børnehave.

Når forældre indretter deres hverdag efter deres børns behov, kan ét barn påvirke, hvor meget forældrene kan arbejde, hvordan det går med deres parforhold, og hvor meget opmærksomhed og hjælp søskende kan få – specielt i familier, der allerede har svært ved at få enderne i en travl hverdag til at mødes. Samtidig har tidligere forskning også vist, at selvom børn ikke klarer sig bedre på lang sigt af at få deres skolestart udskudt, så klarer de sig bedre i skolen målt i eksempelvis test, hvilket fx kan medføre, at nogle forældre oplever, at den udskudte skolestart har mindsket deres barns behov for hjælp i hverdagen.

”Set i et bredere perspektiv illustrerer vores resultater, at vigtigheden af skolen som institution både handler om dens direkte betydning for børns hverdag og deres senere liv, og også om dens indirekte påvirkning af børnenes familier,” konkluderer Rasmus Landersø, en af forskerne bag studiet.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed