22.03.2019

Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste

Da starthjælpen blev indført i 2002 for flygtninge og indvandrere, var målet, at den lavere ydelse skulle få flere i job og dermed fremme deres integration. Starthjælpsreformen sænkede i gennemsnit ydelsesniveauet for nyankomne flygtninge med 35-40 procent.

Da de fleste flygtninge stadig stod uden job efter reformen, var den direkte konsekvens af de lavere ydelser, at flygtninge gik fra at være en gruppe med lave indkomster til at være blandt de allerfattigste i Danmark.

Det viser en analyse af starthjælpens effekter og konsekvenser, som er udarbejdet af professor Christian Dustmann, seniorforsker Lars Højsgaard Andersen og seniorforsker Rasmus Landersø fra hhv. University College London og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Figur 1 viser, at de fleste voksne flygtninge, der ankom allerede før reformen, havde en beskeden indkomst. Som følge af reformen faldt gennemsnitsindkomsten til et endnu lavere niveau: Før reformen havde størstedelen af flygtninge en gennemsnitlig årlig indkomst på 100- 200.000 kr. de første fem år i Danmark. Efter reformen havde de fleste en gennemsnitlig årlig indkomst på 0-100.000 kr. Til sammenligning havde størstedelen af personer med dansk oprindelse 200-500.000 kr. om året i gennemsnit.

Analyse af starthjælpens samlede effekter

Hvordan blev flygtninges beskæftigelse påvirket på kort og lang sigt? Hvorfor fandt ikke alle flygtninge beskæftigelse, når ydelserne blev reduceret markant? Hvilke afledte konsekvenser havde reformen og de lavere ydelser for den store gruppe, der ikke fandt beskæftigelse? Og hvad var de samlede konsekvenser af reformen?

Disse fire spørgsmål analyseres i undersøgelsen. Det er den mest omfattende, der til dato er foretaget om starthjælpen, og den præsenterer et detaljeret billede af starthjælpsreformens samlede effekter – positive som negative. Undersøgelsen giver herved en unik mulighed for at vurdere de samlede samfundsmæssige gevinster og omkostninger af reformen.

 

Se videoen for seniorforsker Rasmus Landersøes præsentation af resultaterne på en briefing den 22. marts:

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed