13.06.2021

Strammere krav til permanent ophold sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Da Danmark i 2007 indførte nye betingelser for at opnå permanent opholdstilladelse, var det et mål, at flygtninge blev yderligere motiveret til at arbejde og at lære dansk. Men det havde den stik modsatte effekt og sænkede beskæftigelsen med 31 procent. Det viser et nyt studie, som forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og University College London står bag.


Fra 2002 til 2006 kunne flygtninge søge om permanent opholdstilladelse efter syv års ophold og herefter blive i Danmark på ubestemt tid. De skulle bestå eksamen i dansk for indvandrere på det laveste niveau. Fra maj 2007 blev det et krav at have arbejdet i 2½ år på fuld tid og have bestået eksamen i dansk på et højere niveau for at få permanent ophold. Kravene blev indført for at øge motivationen til at arbejde og lære dansk.

Figur 1 viser den årlige fuldtidsbeskæftigelse for flygtninge, der ankom til Danmark i 2004 og var underlagt de nye krav, sammenholdt med flygtninge, der ankom i 2003, og som ikke var underlagt de nye krav. Flygtningene, der skulle opfylde de nye krav, havde været lidt over to år i Danmark, da kravene blev indført. Figuren viser, at beskæftigelsen for de to grupper følges ad i de første to år i Danmark, altså før kravene indføres. Efter tre år i Danmark falder beskæftigelsen for den gruppe, der påvirkes af de nye krav. Beskæftigelsen falder i gennemsnit med 0,09 års fuldtidsbeskæftigelse hvert år, hvilket er en reduktion på 31 procent. I studiet er det påvist, at forskellen i beskæftigelsesudviklingen for de to grupper ikke har en sammenhæng med finanskrisen.

Figur 1. Årlig fuldtidsbeskæftigelse før og efter nye krav til permanent ophold

Note: Beskæftigelsen under de nye krav er angivet som beskæftigelsen under de gamle krav plus effekten af de nye krav. Den lodrette stiplede linje angiver tidspunktet, hvor de nye krav træder i kraft. Flygtningene, der oplevede de gamle krav, fik ophold i januar-oktober 2003, og de, der oplevede de nye krav, fik ophold i januar-oktober 2004.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed