06.09.2020

Sundhed i Danmark præget af sociale forskelle og social arv

Den sociale arv og de sociale forskelle i sundhed er mindre i Polen, Slovakiet og Bulgarien end i Danmark. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.


Selvom danskerne sammenlignet med andre lande er et sundt folkefærd, har Danmark alligevel et højt niveau af både sociale forskelle og social arv, når det kommer til sundhed. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som er baseret på data fra over 100.000 personer i Europa og USA. De sociale forskelle og den sociale arv i sundhed er højere i Danmark end i for eksempel Polen, Slovakiet og Bulgarien, men er lavere end i Sverige, England og USA.

Analysen bruger data fra internationalt sammenlignelige spørgeskemaundersøgelser, som måler sundhed og socioøkonomiske forhold blandt et repræsentativt udvalg af personer over 50 år.

Sundhed er målt som antallet af kroniske lidelser (KOL, diabetes, kræft, højt blodtryk og følgerne af slagtilfælde), som en person er blevet diagnosticeret med af en læge.

I Danmark har personer over 50 år i gennemsnit 0,57 af disse lidelser (se figur 1) og er dermed blandt de fire lande med færrest kroniske lidelser. Når det gælder sociale forskelle og social arv i sundhed, viser analysen dog, at Danmark generelt ligger på et højere niveau end de fleste lande i undersøgelsen (se figur 2 og 3).

Figur 1. Kroniske lidelser på tværs af lande. Blandt personer over 50 år

 

Figur 2. Sociale forskelle i sundhed

 

Figur 3. Social arv i sundhed

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed