26.09.2022

Uligheden i disponibel indkomst er steget med 33 procent på 25 år

Uligheden er steget, samtidig med at skatter og overførselsindkomster omfordeler mindre indkomst.


Selv om Danmark er et af de lande i verden med den mindste ulighed i disponible indkomster, er uligheden steget med 33 procent fra 1995 til 2019. Det er sket uden en tilsvarende ændring i uligheden i markedsindkomster (alle skattepligtige indkomster før skat, eksklusive offentlige indkomstoverførsler). Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Hør forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt fortælle om analysen og dens resultater i vores podcast.

 

På figur 1 kan man se uligheden i indkomst før og efter skat og offentlige overførselsindkomster for alle voksne fra 1995 til 2019. Når man måler uligheden ved hjælp af den såkaldte Gini-koefficient i indkomst før skat og overførselsindkomster (grøn linje, markedsindkomst), har  uligheden været stabil i perioden med undtagelse af en forøgelse fra 0,50 til 0,54 i årene efter finanskrisen. Uligheden er høj både på grund af lønforskelle blandt personer i arbejde, og fordi selvstændige, ledige, studerende og pensionister har en lav eller negativ markedsindkomst. Måler man uligheden i indkomst efter skat og overførsler (orange linje, disponibel indkomst), er den langt  lavere og illustrerer den store grad af omfordeling af indkomst, der finder sted i Danmark. Samlet set er uligheden i markedsindkomst steget med 7 procent, mens uligheden i den disponible indkomst er steget med 33 procent fra 1995 til 2019.

Denne forskel er et udtryk for omfordelingseffekten af skatter og overførselsindkomster. Omfordelingseffekten er vist med grå i figur 1 (højre akse). Med enkelte undtagelser har omfordelingseffekten været støt faldende (mindre negativ) over perioden: Hvor uligheden var 55 procent mindre efter skatter og overførsler i 1995, var den kun 44 procent mindre i 2019. Figuren viser, at faldet i omfordelingseffekten er stort set sammenfaldende med stigningen i ulighed i disponibel indkomst.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed