19.04.2022

Unge med fritidsaktiviteter har stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet

For første gang i Danmark viser forskning, at fritidsaktiviteter i ungdommen øger tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet. Det fremgår af et nyt studie udarbejdet af forskere fra Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Gødstrup og finansieret af ROCKWOOL Fonden.


Unge, der deltager i mange aktiviteter i fritiden, har mindre risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet i den tidlige voksenalder. Studiet viser, at sammenhængen er forskellig for drenge og piger og varierer, i forhold til hvornår i ungdomsårene de er engagerede.

Studiet viser samtidig, at de unges socioøkonomiske baggrund ikke har betydning for sammenhængen mellem deltagelse i fritidsarbejde eller fritidsaktiviteter og den senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som man kan se af nedenstående figur, så har de piger, som har et fritidsarbejde som 18-årige, mere end dobbelt så stor chance for at have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, når de er 25-29 år, sammenlignet med jævnaldrende piger, der ikke har et fritidsarbejde på dette alderstrin. For drenge øger det at have et fritidsarbejde som 18-årig chancen for en stabil tilknytning med 70% i forhold til de drenge, som ikke har et fritidsarbejde som 18-årige.

Figur 1. Sammenhængen mellem fritidsarbejde som 18-årige og arbejdsmarkedstilknytning som 25-29-årige

Jo tidligere drengene kommer i gang med fritidsaktiviteter, jo stærkere er sammenhængen med senere tilknytning til arbejdsmarkedet

Studiet viser også en sammenhæng mellem deltagelse i fritidsaktiviteter og senere arbejdsmarkedstilknytning og finder, som illustreret i figurerne, at denne sammenhæng varierer både med køn og alder ved deltagelsen. For drenge hænger den stabile arbejdsmarkedstilknytning især sammen med omfanget af fritidsaktiviteter som 15-årige, mens den for pigerne hænger sammen med omfanget af fritidsaktiviteter som 18-årige. For pigerne ses også en sammenhæng – men dog mindre stærk – mellem mange fritidsaktiviteter ved 15-årsalderen og en stabil arbejdsmarkedstilknytning.

Læs mere i vores nyhedsbrev

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed