18.09.2022

Unge overhaler forældres velfærd

Langt størstedelen af unge har udsigt til en bedre økonomisk situation gennem hele livet end deres forældre. Det viser nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og University of Chicago, der er baseret på en helt ny måde at opgøre velfærd og økonomiske ressourcer på.

Danske unge født i 1980’erne kan forvente – for langt de flestes vedkommende – at blive bedre stillet, end deres forældre havde udsigt til, da de var på samme alder. Det viser det nye studie af forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og University of Chicago, heriblandt nobelprismodtager James J. Heckman.

Studiets resultat opsummeres i den orange linje i figur 1, hvor man kan se andelen af unge med en højere forventet velfærd gennem hele livet end deres forældre på tværs af forældres indkomstdeciler (en metode til at rangordne befolkningen efter størrelsen af deres indkomst). Af figuren fremgår det, at konklusionen gælder både børn fra lav- og højindkomstfamilier. Hvis forældrenes indkomst eksempelvis var blandt de 20 procent laveste, kan ca. syv ud af ti unge forvente en højere velfærd gennem hele livet end deres forældre. Hvis ens forældres indkomst derimod var blandt de 20 procent højeste, er det omkring hvert andet barn, der kan forvente en højere velfærd sammenholdt med deres forældre.

Et helt nyt syn på ressourcer

Studiet er baseret på en helt ny måde at opgøre velfærd og økonomiske ressourcer på. Metoden gør op med det tidligere fokus på et øjebliksbillede af indkomst, når forældre og børn sammenholdes. I stedet er der udviklet en metode til at måle de forventede økonomiske ressourcer gennem hele livet, og den velfærd hvert enkelt individ således vil opnå. Denne metode viser, at børns fremtidsudsigter oftest er langt bedre end deres forældres var. Studiet afdækker således, at økonomiske ressourcer er langt mere, end hvad man tjener i dag. Det handler også om forventninger på kort og langt sigt, hvilken usikkerhed der er forbundet med fremtiden, sikkerhedsnettet fra velfærdsstaten og om man er begrænset i forhold til ens valg i hverdagen.

Disse betragtninger fanger man ikke, hvis man kun ser på personers indkomst isoleret. Studiet konkluderer, at der primært er to faktorer, der ligger til grund for, at de yngre generationers fremtidsudsigter er blevet bedre gennem tiden. Den højere indkomstsikkerhed og det sociale sikkerhedsnet spiller en stor rolle. Og samtidig har lettere adgang til lån og lave renter givet de yngre generationer langt bedre økonomiske muligheder end deres forældre oplevede.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed