23.06.2020

Uskyldige mister jobbet efter varetægtsfængsling

Varetægtsfængslede står med forringede jobmuligheder efter løsladelsen – uanset om de bliver dømt eller ej. Det viser et nyt studie, som ROCWOOL Fondens Forskningsenhed har lavet i samarbejde med Rutgers-Newark School of Criminal Justice.

Uanset om en varetægtsfængslet person ender med at blive dømt for en kriminel handling eller ej, så er vedkommendes jobsituation ringere efter løsladelsen. Det er hovedkonklusionen på et nyt studie fra forskere ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Rutgers-Newark School of Criminal Justice.

Studiet, som er det første af sin art, sammenligner jobsituationen efter løsladelsen for varetægtsfængsledemænd, der henholdsvis findes skyldige og ikke-skyldige.

Forskerne bag studiet tager udgangspunkt i de relativt korte straffe, vi har i Danmark, for at sammenligne to grupper. Den ene gruppe har siddet varetægtsfængslet, men ender med at blive løsladt igen, fordi der ikke er beviser for deres skyld. Den anden gruppe har også siddet varetægtsfængslet, men bliver idømt fængselsstraf. Den udmålte straf er imidlertid så kort, at de dømte allerede har afsonet den på domstidspunktet – fordi de sad i varetægt.

Forskerne tager i studiet højde for en række forskelle på mændene i de to grupper, herunder alder, uddannelse, antal børn, etnisk baggrund, typen af den kriminalitet, man mistænkes for, og hvor længe man har siddet varetægtsfængslet, ligesom man tager højde for de undersøgte personers jobsituation før og efter varetægtsfængslingen.

Studiet viser, at skyldspørgsmålet er tæt på underordnet, når man ser på udviklingen i jobsituationen fra før varetægtsfængslingen til efter løsladelsen. Begge grupper rammes nemlig lige hårdt af varetægtsfængslingen.

På figur 1, der viser udviklingen i jobsituationen fra før varetægtsfængslingen til efter løsladelsen, ser man, at jobtilknytningen falder i samme tempo for begge grupper. Tilknytningen falder således med omkring 16 procent set i forhold til niveauet før varetægtsfængslingen.

Figur 1. Jobtilknytning før og efter varetægtsfængsling

En individuel omkostning ved varetægtsfængsling er altså ringere jobtilknytning, uanset om man findes skyldig eller ej ved en domstol.

Resultatet viser med andre ord, at indespærring i sig selv kan føre til en ringere livssituation efter løsladelsen – også selvom indespærringen principielt set var en fejl, eftersom varetægten ikke førte til en dom.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed