26.09.2022

Voksne opvokset i velstillede hjem modtager flere offentlige serviceydelser end voksne opvokset i dårligt stillede hjem

Særligt store sociale forskelle i det offentliges støtte til uddannelse.


Danmark har i international sammenhæng en stor offentlig sektor, der tilbyder en række serviceydelser uden betaling, som for eksempel skole, sundhedsydelser og uddannelse. ROCKWOOL Fondens  Forskningsenhed har i en ny undersøgelse belyst, hvordan danske familiers brug af disse serviceydelser afhænger af de økonomiske opvækstvilkår hos familiens voksne.

Hør forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt fortælle om analysen og dens resultater i vores podcast.

På figur 1 kan man se, hvor store beløb en familie indirekte modtager fra det offentlige i gennemsnit om året ved at benytte dagtilbud, skoler, uddannelser og sundhedsydelser over arbejdslivet. Beløbene er opdelt efter egne opvækstvilkår hos de voksne i familien, da de var 12-18 år. Opvækstvilkårene er angivet ved at placere deres fædres gennemsnitlige disponible indkomst fra 1 til 100, hvor 1 angiver dem med lavest indkomst.

 

Figuren viser, at udgifterne til dagtilbud og skole er uafhængige af økonomiske opvækstvilkår: Familier, hvor fædre havde lavest indkomst, modtager det samme som familier, hvor fædre havde højest indkomst. Til gengæld er der sociale forskelle i det offentliges støtte til uddannelse og sundhedsydelser. Ikke overraskende har de sociale forskelle i udgifterne til disse ydelser en omvendt sammenhæng med opvækstvilkår: Familier, hvor de voksne er vokset op i mere velhavende familier, modtager langt mere støtte fra det offentlige til egen
uddannelse, men modtager lidt mindre støtte til sundhedsydelser end familier, hvor de voksne har haft ringere økonomiske opvækstvilkår.

 

Forskellen mellem top og bund løber over arbejdslivet op i over 100.000 kroner mere til uddannelse til de 10 procent bedst stillede, hvis man sammenligner med de 10 procent dårligst stillede, mens forskellen er knap det halve i sundhedsudgifter (2015-priser). Samlet set betyder det, at familier, hvor de voksne er opvokset i mere velhavende hjem, modtager mere støtte i form af gratis offentlige serviceydelser over arbejdslivet end familier fra mindre velhavende hjem.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed