Download billede  Kontakt

M +45 20 10 53 47
Bent Jensen
Ekstern konsulent
Cand.mag.

Ansat i Forskningsenheden 1992

FORSKNINGSOMRÅDER

Indvandring og integration, sort arbejde og gør det selv-arbejde, analyser af opinionsdannelse i medierne.

SENESTE PUBLIKATIONER

“Hvad vi ved om udsatte unge. Historik, omfang og årsager” med Signe Hald Andersen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen. Gyldendal, 2017.

“Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde” med Lars Højsgaard Andersen, Kristian Hedeager Bentsen, Camilla Hvidtfeldt, Jan Rose Skaksen og Peer Ebbesen Skov. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag, 2017.

“Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag” med Jan Rose Skaksen og med bidrag af Marie Louise Schultz-Nielsen. Gyldendal, 2016.

“Anbringelser. Historik, omfang, årsager og virkemidler” med Signe Hald Andersen. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal, 2015.

“Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark” med Ditlev Tamm and Torben Tranæs. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal, 2015.

“Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark. Årsager, omfang og betydning” med Torben Tranæs. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal, 2014.

“Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?” ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag, 2014.

“Gender equity: Just around the Corner in Scandinavia – the development in paid and unpaid work over four decades” med Jens Bonke. Electronic Journal of Time Use Research 2012, Vol. 9, No. 1, 108-119.

Bidrag til “Har vi tid til velfærd? Om danskernes brug af deres tid ude og hjemme” af Jens Bonke, Gyldendal, 2012.

“Hvad har vi gjort med tiden? En forskningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu” med Jens Bonke, Syddansk Universitetsforlag, 2012.

“Vi der bor i Danmark. Hvem er vi? Og hvordan lever vi?” med Torben Tranæs, Gyldendal, 2011.

“Danskerne og det sorte arbejde” med Camilla Hvidtfeldt og Claus Larsen, Syddansk Universitetsforlag, 2010.

“PISA Etnisk 2005: Kvalifikationer i læsning, matematik og naturfag” med Torben Tranæs. Kapitel 2 i Torben Tranæs (red.) Indvandrerne og det danske uddannelsessystem. Gyldendal, 2008.

“Forventninger til elevernes kommende familie- og arbejdsliv” med Torben Tranæs. Kapitel 4 i Torben Tranæs (red.) Indvandrerne og det danske uddannelsessystem. Gyldendal, 2008.

“Hvad betyder den etniske koncentration?” med Torben Tranæs. Kapitel 5 i Torben Tranæs (red.) Indvandrerne og det danske uddannelsessystem. Gyldendal, 2008.

“Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? Debatten fra 1840’erne til 1990’erne”. Gyldendal, 2008

“The Unemployed in the Danish Newspaper Debate from the 1840s to the 1990s”. Syddansk Universitetsforlag, 2008

“Træk af avisdebatten om de arbejdsløse. Bind III: Fra 1950’erne til 1990’erne”. Syddansk Universitetsforlag, 2008.

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld