Download billede  Kontakt

M +45 28 18 96 03
Helene Wind Fallesen
Evalueringsøkonom
Cand.Oecon

Interesseområder:

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er jeg evalueringskoordinator på NExTWORK – en ny virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, der har som mål at få udsatte unge i uddannelse eller job. Som koordinator er jeg bindeled mellem implementeringsteamet og de eksterne forskere, som evaluerer indsatsen. Det er bl.a. mit ansvar at monitorere dataindsamlingen i forbindelse med projektets gennemførsel og sikre et solidt datagrundlag for evalueringen.

Min primære interesse ligger i at gennemføre solide analyser inden for beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Disse områder har både været gennemgående i min studietid og i mit tidligere job.

Tidligere ansættelser:

Jeg har tidligere været ansat i konsulenthuset mploy, hvor jeg har udarbejdet en lang række analyser inden for beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Mine arbejdsopgaver bestod bl.a. i at designe og gennemføre dataanalyser på registerdata, udvikle surveys og analysere surveydata samt at formidle analyseresultater i et lettilgængeligt sprog.