Download CV  Download billede  Kontakt

M +45 61 16 33 73
Jacob Nielsen Arendt
Forskningsleder
Cand.scient.oecon, ph.d.

Ansat i enheden i 2017

FORSKNINGSOMRÅDER

Arbejdsmarked, Indvandring, Sundhed

SENESTE PUBLIKATIONER

Arendt, J. N. (2018). Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 54.

Arendt, J. N. & M. Verner (2018). Long-term effects of a Social Intervention for Vulnerable Youth, in Crato, N. & P. Paolo (Eds.): Data-Driven Policy Impact Evaluation: How Microdata is Transforming Policy Design, New York: Springer.

Andersen, H. L. & J. N. Arendt (2018). Risikofaktorer for langvarig offentlig forsørgelse. VIVE Rapport

Jacobsen, R. H., Arendt, J. N., Verner, M., Kollin, M. S., Halling, C. & K. Kolstrup (2018). Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM). Dokumentation. VIVE Rapport

Arendt, J. N. & R. H. Jacobsen (2017). Litteraturreview om progression for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. KORA Rapport

Arendt, J. N., Wolf, R. T. og M. Verner (2017). Litteraturreview af effektanalyser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. KORA Rapport

Arendt, J. N., Andersen, H. L. & M. Saaby (2017). Measuring employment trajectories for the long-term unemployed. København: KORA.

Arendt, J. N. & Verner, M. (2017). Effekter af Multi-Systemisk Therapy for udsatte unge. København: KORA.

Kiil, A. & Arendt, J. N. (2016). The effect of complementary private health insurance on the use of health care services. International Journal of Health Care Finance and Economics. doi:10.1007/s10754-016-9195-3

Arendt, J. N., Nielsen, C. P. & V. Jakobsen (2016). The importance of origin and destination country skills for labour market attachment of immigrants from Pakistan, Iran and Turkey. Nordic Journal of Migration Research 6(2): 72-80.

Middelboe, N., S. Ø. Hansen, R. L. Storgaard, S. Brinck, K. Iversen, H. S. Pedersen og J. N. Arendt (2016): Midtvejsevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. København: KORA.

Arendt, J. N. & I. Bolvig, (2016). Kvantitativ slutevaluering af frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. København: KORA.

Arendt, J. N., Bolvig, I., Pedersen, J. S. & C. Kolodziejczyk (2016). Kommunernes Integrationsindsats på beskæftigelsesområdet. København: KORA.

Kiil, A., Arendt, J. N. & M. Rosholm (2016). Measuring child wellbeing. København: KORA.

Arendt, J. N. & J. Greve (2016). Effekter af 10. klasse i kommunale tilbud for påbegyndelse og færdiggørelse af ungdomsuddannelse. København: KORA.

Lindegaard, H. L. & J. N. Arendt (2016). Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitikken – En Litteraturoversigt. København: KORA.

Arendt, J. N. (2015).  Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet – baggrundsrapport. København: KORA.

Arendt, J. N. (2015).  Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte. København: KORA.

Arendt, J.N. & I. Bolvig (2015). Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige – Teknisk rapport. København: KORA.

Pedersen, M. S. & Arendt, J. N. (2014). Bargaining for health: A case study of a collective agreement-based health program for manual workers. Journal of Health Economics 37: 123-136.

Arendt, J. N., Kiil, A., Kloppenborg, H. & S. Jakobsen (2014). Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet. København: KORA.

Arendt, J. N., Kiil, A., Kloppenborg, H. & S. Jakobsen (2014). Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet. København: KORA.

Arendt, J. N., D. Pozzoli (2014). Effekter af ordinær uddannelse til ledige. En litteraturoversigt over danske og internationale studier. København: KORA.

Arendt, J. N., D. Pozzoli (2014). Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige indvandrere. En litteraturoversigt over danske og internationale studier. København: KORA.

Arendt, J. N. (2014). Effekter af vejledning og særligt tilrettelagt opkvalificering til ledige. En litteraturoversigt over danske og internationale studier. København: KORA.

Sørensen, K. L., Arendt, J. N. & H. L. Andersen (2014). Effekter af ordinær uddannelse for forsikrede ledige. København: KORA.

Arendt, J. N. & A. Holm (2013). Evaluating the performance of simple estimators for probit models with two dummy endogenous regressors. Journal of Statistical Computation and Simulation 83 (6): 1156-1178.

Arendt, J. N. (2013). The Impact of Public Student Grants on Drop-out and Completion of Higher Education: Evidence from a Student Grant Reform. Empirical Economics 44 (3): 1545-1562.

Larsen, M., Graversen, B. K. & Arendt, J. N. (2013). Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. SFI 13:20.

Arendt, J. N., A. Kiil & G. P. Rotger (2013). Effekter af løntilskud på kommunale arbejdspladser. København: KORA.

Arendt, J. N. & A. Kiil (2013). Socioøkonomisk budgettildelingsmodel for specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune. København: KORA.

Arendt, J. N. (2012). The demand for health care by the poor under universal health care coverage. The Journal of Human Capital 6(4): 316-335.

Arendt, J. N., C. P. Nielsen & V. Jakobsen (2012): Sammenhængen mellem medbragte og danske kvalifikationer og deres effekt på beskæftigelsesstatus. AKF Working paper, Kbh., AKF.

Arendt, J. N. (2012): Frikommuneforsøget – Sådan opnås en brugbar effektmåling. AKF Notat, Kbh., AKF.

Hvenegaard, A., Street, A., Gyrd-Hansen, D. & Arendt, J. N. (2011). Exploring the Relationship between Costs and Quality – Does the Joint Evaluation of Costs and Quality alter the Ranking of Danish Hospital Departments? European Journal of Health Economics 12(6): 541-555.

Kiil, Astrid og Jacob Nielsen Arendt (2011): An empirical comparison of methods to identify the effect of voluntary private health insurance on the use of health care services. I: Linde, Peter (red.): Symposium i Anvendt Statistik 2011. Kbh., Københavns Universitet og Danmarks Statistik.

Bech, M., Kronborg, C., Lauridsen, J. T. & Arendt, J. N. (2010). Djøferne har taget Magten i Sundhedsvæsenet eller har de? Ugeskrift for Læger 172(50):3471-3476

Arendt, J. N., Nexøe, J., Sørensen, J., Jensen, B. T. & Müntzberg, G.(2010). Lavindkomst og Antal Kontakter med Almen Praksis. Ugeskrift for Læger 172 (21):1591-1597.

Arendt, J. N. (2009): Forebygger uddannelse sygdomme? Om sociale forskelle i sundhed. I: Pedersen, K. M. og J. T. Lauridsen (red.): Sundhedsøkonomi. Fra teori til praksis.Kbh., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 31-43.

Arendt, J. N., Rosholm, M. & Jensen, T. P. (2008). The Importance of Literacy for Employment and Unemployment Duration. Nationaløkonomisk Tidsskrift 146: 22-46.

Arendt, J. N. & Lauridsen, J. T. (2008). Do risk factors explain more of the social gradient in self-reported health when adjusting for baseline health? European Journal of Public Health 18 (2): 131-137.

Arendt, J. N. (2008). In Sickness and in Health till Education do us Part: Education Effects on Hospitalization. Economics of Education Review 27 (2): 161-172.

Arendt, J. N. (2007): Fattigdom – en oversigt over begreber og danske analyser. Odense, CAST, Syddansk Universitet.

Arendt, J. N. (2007): Fattigdom i Odense Kommune Sammenfatning. Odense, CAST, Syddansk Universitet.

Arendt, J. N. (2005). Income and Outcomes for Elderly: Do the Poor have a Poorer Life? Social Indicators Research 70 (3): 327-347.

Arendt, J. N. (2005). Does Education cause better Health? A Panel Data Analysis Using School Reforms for Identification. Economics of Education Review 24 (2): 149-160.

Arendt, J. N. (2005). Income and ”outcomes” for elderly: Do the poor have a poorer life? Social Indicators Research 70: 327-347

Arendt, J. N.; Eskil Heinesen, Leif Husted, Bjørg Colding og Signe Hald Andersen (2004): Kontanthjælpsforløbs varighed og afslutning: Forskelle mellem kommuner. akf forlaget.

Arendt, J. N. (2004): Kommunestørrelse og indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere. I: Groes, Nils og Leif Olsen (red.): Brudstykker eller sammenhæng? – En antologi om forudsætningerne for en offentlig strukturreform. FOKUS.

Arendt, J. N. (2003): Betydningen af indkomst for folkepensionisters levevilkår og velbefindende. akf forlaget.

Arendt, J. N. (2003): Fagligt niveau i efterskolen – belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. akf forlaget.

Arendt, J. N.; Eigil Boll Hansen, Henning Olsen, Martin Rasmussen, Jeanet Bentzen og Brian Rimdal (2003): Levevilkår blandt folkepensionister uden supplerende indkomst. SFI.