Johanne Louise Elholm Bergmann
Projektassistent
Stud.scient.anth.

Ansat i 2016

Arbejdsområder:

Jeg arbejder med social innovation, hvor jeg med afsæt i antropologisk metode og teori afholder interviews og laver deltagerobservation, og gennem design sessions bidrager jeg med indsigter om målgruppen med sigte på at kunne udvikle og tilpasse de bedst mulige interventioner.

 

Jeg er tilknyttet projekter inden for integration foruden sprogindsatsen TipsByText.