Download billede  Kontakt

M +45 31 23 64 31
Johanne Louise Elholm Bergmann
Antropolog
Cand.scient.anth.

Ansat i august 2016

Arbejdsområder:

Jeg arbejder med social innovation, hvor jeg med afsæt i antropologisk metode og teori afholder interviews og laver deltagerobservation, og gennem design sessions bidrager jeg med indsigter om målgruppen med sigte på at kunne udvikle og tilpasse de bedst mulige interventioner.