Projekt Internationale fredsprojekter

Internationale fredsprojekter

ROCKWOOL Fonden har i perioden 2008-2012 støttet en række internationale fredsprojekter gennemført i Libanon, Burundi, Uganda og Nepal. Udgangspunktet for at støtte fredsinitiativer i lande med en lang historie for interne og voldelige konflikter har været at udvikle nye metoder til at engagere særligt børn og unge i det fredsskabende arbejde, og give dem redskaber til konfliktløsning og fremme af fredelig sameksistens.

Libanon

ROCKWOOL Fonden har i perioden 2008-2012 støttet opbygningen af fodboldskoler, i et projekt implementeret af organisationen Cross Cultural Project Association (CCPA), med fokus på frivilligt foreningsarbejde. Projektet uddanner frivillige trænere og bringer børn og unge fra forskellige etniske og sociale grupper sammen omkring en række aktiviteter, herunder fællestræning og turneringer på tværs af etniske skel. Derudover er der givet støtte til organisationen Search for Common Ground (SFCG), der har fokus på kommunikation omkring fredelig sameksistens med produktion af tv-serier for og med børn og unge.

Burundi, Uganda og Nepal

ROCKWOOL Fonden støttede tre fredsprojekter i perioden 2011-2012, implementeret af henholdsvis ADRA (Burundi), Caritas (Uganda) og RTC/CWIN (Nepal). Alle tre projekter har haft fokus på at uddanne unge i konflikthåndtering og brugen af redskaber til at løse konflikter og stridigheder lokalt med det formål, at give de unge en større stemme i det fredsskabende arbejde.

Læs mere om evalueringerne af projekterne her