Projekt Lifeline in Zambia

Lifeline in Zambia

Interventionen
Lifeline in Zambia (LiZ) er en kristen, non-profit organisation beliggende i Ndola i det nordlige Zambia. Fra 2008-2013 samarbejdede ROCKWOOL Fonden med LiZ i forsøget på at udvikle en tilgang til udvikling af lokalsamfund ved hjælp af social kapacitetsopbygning med fokus på særligt udsatte områder i Zambia. Tilgangen bestod i at rekruttere lokale volontører på tværs af kirker i de respektive projektområder og træne dem indenfor sundhed, uddannelse og landbrug. Volontørerne fik dernæst tildelt fem familier, som de skulle hjælpe gennem ugentlige hjemmebesøg. Ideen var at hjælpe lokalsamfund med at række ud til de fattigste i samfundet ved hjælp af egne ressourcer.

Evaluering af projektet
Interventionen blev implementeret og udviklet gennem tre projektfaser. Den sidste projektfase (p3) startede i april 2012. Den inkluderede to projektområder med en målgruppe på 300 hushold. Intentionen var at forbedre levestandarden hos disse udsatte hushold. I forbindelse med den tredje projektfase blev der foretaget en kvalitativ evaluering af interventionen. Du kan læse mere om evalueringen her