Projekt NExTWORK – ny virksomhedsrettet ungeindsats
NExTWORK – ny virksomhedsrettet ungeindsats

I dag får op mod 50.000 unge i aldersgruppen 18-29 år ikke fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for de berørte unge, og det koster årligt samfundet 12 – 15 mia. kr.

Siden 2014 har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed designet, afprøvet og evalueret en beskæftigelsesindsats, NExTWORK, der har som overordnet målsætning at få udsatte unge, der hænger fast i passiv forsørgelse, i gang med og fastholdt i uddannelse og job.

Se video om NExTWORK: NExTWORK Introduktion

Hvad er NExTWORK?
NExTWORK er en netværksbaseret beskæftigelsesindsats for unge, der ikke er i gang med uddannelse eller i beskæftigelse og som i en længere periode har været på offentlig forsørgelse.

NExTWORK faciliterer skabelsen af et netværk af unge og virksomheder. Repræsentanter fra virksomhederne tilbyder de unge praktikpladser og samarbejder om at lede de unge og fremme deres potentiale.

Gennem praktiske arbejdserfaringer får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder og finde retning mod uddannelse og job.

Principper som grundelementer i NExTWORK
NExTWORK er forankret i tre kerneprincipper: Mange til mange, Arbejdsidentitet samt Magtskifte. Principperne har betydning for, hvordan de unge og virksomhederne mødes i indsatsen, og principperne sætter rammen for arbejdet med at understøtte netværket og dermed de unges vej ud af ledighed.

Princip #1: Mange til mange
I NExTWORK er fokus på at facilitere netværk mellem unge og virksomheder. Netværkstilgangen gør det muligt for mange unge at møde mange forskellige virksomheder og derigennem finde frem til god  kemi og et gensidigt interessematch. Princippet om mange til mange bygger på forskning i og viden om betydningen af social kapital.

Princip #2: Arbejdsidentitet
NExTWORK tilbyder de unge muligheden for at udvikle en fagidentitet som et led i at finde retning mod uddannelse og job. Princippet om arbejdsidentitet bygger på en narrativ tilgang fra psykologien og fra forskning i identitet.

Princip #3: Magtskifte
I NExTWORK er fokus på at give de unge medbestemmelse over deres eget forløb, at give dem mulighed for at deltage i praktikforløb, de finder meningsfulde, og at skabe mulighed for, at de kan forfølge mål, som de selv finder relevante. Princippet om magtskifte bygger på empowerment-tilgangen og er ligeledes funderet i forskning.

Se video om NExTWORK her og find yderligere oplysninger om indsatsen på www.nextworks.dk

Kommunale pilotprojekter og effektevaluering
NExTWORK er kommunalt forankret og implementeres i øjeblikket i Roskilde, Københavns og Sønderborg Kommuner. I løbet af foråret 2019 startes indsatsen op i Vejle og Horsens Kommuner. Kommunerne ansætter lokale teams, der uddannes og løbende modtager supervision i indsatsens tilgange og arbejdsmetoder.

Som et element i pilotafprøvningen gennemføres en randomiseret effektevaluering, der skal dokumentere, i hvor høj grad NExTWORK har succes med at få unge ledige startet og fastholdt i uddannelse eller job. Det er således en præmis for kommuner, der deltager i afprøvning af NExTWORK, at indsatsen gennemføres som et lodtrækningsforsøg, med tilfældig udvælgelse af en indsats- og en kontrolgruppe.

ROCKWOOL Fonden søger flere kommuner, der er interesserede i at samarbejde om ungeindsatsen og implementere NExTWORK i et flerårigt pilotprojekt.

Kontaktoplysninger på projektleder
Kontakt projektleder Annemette Krabbe, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, hvis din kommune er interesseret i at afprøve NExTWORK og indgå i effektevalueringen. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om indsatsen. Annemette Krabbe kan kontaktes på e-mail: amk@rfintervention.dk eller telefon: 31 72 94 37.