NExTWORK

Ny virksomhedsrettet ungeindsats

I Danmark lever mere end 50.000 unge mennesker på kanten af samfundet uden uddannelse eller job, og med stor risiko for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har store sociale og økonomiske konsekvenser for den enkelte unge, og det koster samfundet 12-15 mia. kr.
om året, at de unge står uden for arbejdsmarkedet.

De mange unge, der står uden uddannelse og med ringe jobmuligheder, er en stor samfundsmæssig udfordring, med massive konsekvenser for såvel mennesker som samfundsøkonomi. Der er brug for at udvikle nye løsninger, der kan give de unge erfaringer og ressourcer til at starte og fastholdes i uddannelse eller job.

I 2014 tog ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed sammen med kommunale samarbejdspartnere initiativet til at udvikle, afprøve og evaluere en ny ungeindsats, NExTWORK. Indsatsen har som målsætning at få ledige unge, der er blandt de mest sårbare i gruppen, startet og fastholdt i uddannelse eller job.

Se video om NExTWORK: NExTWORK Introduktion

Hvad er NExTWORK?

NExTWORK er en netværksbaseret indsats, hvor grupper af unge og grupper af virksomheder danner netværk med hinanden. De unge indgår i en mindre gruppe på 6-8 unge, der mødes ugentligt, hvor fokus er på at lære af hinandens arbejdserfaringer, give støtte og diskutere primært arbejdsrelaterede emner.

De unge er med til at vælge praktiksted blandt de forskellige virksomheder i netværket, og undervejs i indsatsen får de mulighed for at skifte praktiksted og afprøve andre brancher og arbejdsfunktioner. Gennem praktiske arbejdserfaringer får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder og finde retning mod uddannelse eller job.

De unge og virksomhedernes deltagelse i NExTWORK støttes af et team, der faciliterer netværket, og giver både unge og virksomheder tæt sparring og støtte undervejs i indsatsen.

TV2 Lorry har i to korte udsendelser fulgt en ung i NExTWORK, som kaster lys på indsatsen set indefra. Se mere her

Principper som grundelementer i NExTWORK

NExTWORK er forankret i tre principper, der har fokus på at udvikle de unges arbejdsidentitet, opbygge relationer og netværk i en mange-til-mange-tilgang, og skabe et magtskifte ved at lægge beslutningskraften hos de unge. Principperne guider implementeringen af indsatsen og sætter rammen for faciliteringen af unge- og virksomhedsnetværk. Udmøntningen af principperne har betydning for, hvordan teamet møder de unge og virksomhederne, og arbejder for at understøtte netværket og de unges vej ud af ledighed.

Kommunale pilotprojekter og effektevaluering

NExTWORK er kommunalt forankret, og implementeres i en række kommuner landet over. Pilotimplementering af NExTWORK sker forskudt med opstart i Roskilde Kommune tilbage i 2017, og senest er implementeringen i Kalundborg Kommune startet i foråret 2020. Pilot- og evalueringsfasen er blevet forsinket pga. COVID-19, og forventes derfor at fortsætte til efteråret 2023. På nuværende tidspunkt har seks kommuner deltaget i pilotprojektet, herunder Roskilde, København, Sønderborg, Vejle, Horsens og Kalundborg Kommuner. På tværs af vores samarbejdskommuner har over 900 unge allerede deltaget i indsatsen samtidig med at knap 600 virksomheder har været involverede.

Et af formålene med at udvikle, afprøve og implementere NExTWORK er at bidrage med ny viden om ”hvad der virker” på beskæftigelsesområdet. For at få solid dokumentation for effekten af NExTWORK gennemføres derfor et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor unge, der er i målgruppen for NExTWORK, udvælges tilfældigt og fordeles i en indsatsgruppe og i en kontrolgruppe. Effektevalueringen gennemføres af forskere fra Institute for Fiscal Studies i London.

Fra idé over koncept til indsats
- sådan blev NExTWORK udviklet

Det, der har været anderledes ved at være i praktik i NExTWORK sammenlignet med andre steder, jeg har været, er, at der bare har været meget mere opfølgning – på min praktikplads, og på hvordan det gik. De spørger, hvordan det går i praktikken og holder møder med dem, der står for mig ude i praktikken, og laver opfølgningsskriv og alt sådan noget. Det, synes jeg, er fedt i forhold til ”Nu overlader vi dig til en praktik i tre måneder, og så snakker vi sammen bagefter.

/ Ung i NExTWORK København

Mange af de unge, jeg kom til at snakke med i netværksgruppen, havde det på samme måde som mig. Vi blev rigtig gode til at snakke højt om, hvad NExTWORK var, når der startede nye unge. Vi blev gode til at hjælpe hinanden og hjælpe de andre, fordi vi var vokset med NExTWORK-opgaven, eller hvad man skal kalde det. Vi klikkede rigtig godt sammen, og var det samme sted i livet – nogle værre end andre, men det var stadig det med at have været langt nede et sted og så skulle bygge sig selv op igen.”

/ Ung i NExTWORK Roskilde

RFI-modellen

Pilotimplementering af NExTWORK er i fuld gang og vi er godt på vej til at nå de 1200 unge, der skal igennem indsatsen, for at kunne gennemføre en randomiseret effektevaluering af NExTWORK.  Samtidig med pilotimplementeringen er der taget hul på skaleringsfasen med indledende undersøgelse af udviklingstendenser, der kan understøtte udbredelsen af NExTWORK, mekanismer til at finansiere implementeringen af NExTWORK, og de organisatoriske strukturer der skal forankre og skalere indsatsen i kommunerne.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Hvis du ønsker at høre mere om NExTWORK, kan du kontakte:

Interventionschef Helene Bie Lilleøre, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, på e-mail: hbl@rfintervention.dk eller telefon: +45 51 51 29 20

Social Innovatør Jens Kuehn Bjerk, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, på e-mail: jbe@rfintervention.dk eller telefon: +45 31 71 06 70

Vi hører også meget gerne fra kommuner, der er interesseret i at implementere indsatsen. 

 

 

Initiativer

Del & Print