Perspekt 2.0

Struktur på trivselsindsatsen, men uforandret social trivsel

Perspekt 2.0 er et struktureret, klassebaseret undervisningsmateriale til folkeskolens trivselsindsats. I samarbejde med Aarhus Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har vi evalueret både, hvordan lærere og elever tager imod Perspekt 2.0, og om materialet er bedre til at løfte elevernes sociale trivsel end de eksisterende trivselsindsatser på skolerne.

Perspekt 2.0 er ikke lykkedes med at forbedre elevernes sociale trivsel i 4. og 5. klasse sammenlignet med skolernes sædvanlige trivselsindsats. Til gengæld er lærere og elever glade for Perspekt 2.0 og finder det meningsfuldt til at sætte struktur på en del af trivselsindsatsen. Materialet har på den ene side fået en positiv modtagelse, men har på den anden side ikke skabt den ønskede forbedring i elevernes sociale trivsel. Det understreger vigtigheden af at gå grundigt til værks for at undersøge, om en indsats har effekt.

Den sociale trivsel er generelt høj i den danske folkeskole, og relativt få elever trives dårligt socialt. Perspekt 2.0 er som klassebaseret indsats ikke lykkedes med at løfte de elever, som trives dårligst. Evalueringen viser, at materialet kan være velegnet til at sætte struktur på en del af trivselsindsatsen, hvis man ønsker det. Men vi mangler fortsat viden om, hvad der skal til for at løfte de elever, som trives dårligt i dag.

Læs mere om evalueringsresultaterne og metoderne i RFI indsigten nedenfor. Du kan også finde vores podcast om evalueringen af trivselsindsatsen Perspekt 2.0 her (podcast nr. 20).

Perspekt 2.0-materialet

Perspekt 2.0 findes i tre moduler, som er målrettet mod henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Læs mere om Perspekt 2.0 her

Dansk Center for Undervisningsmiljø stiller materiale til alle tre moduler gratis til rådighed på

www.perspekt2.dk

Om evalueringen

Evalueringen bygger på viden fra tre forskellige undersøgelser udarbejdet i samarbejde med henholdsvis Aarhus Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Følg links for at læse undersøgelserne.

Ud over de tre undersøgelser, er der i 2021 blevet lavet en analyse, der følger op på effekten af Perspekt 2.0 et år efter evalueringen blev udført. Den bakker op om resultaterne fra effektevalueringen. Læs undersøgelsen her

Det er rigtig godt struktureret. Det er nemt at forberede sig til. Der er en handleplan, man kan følge, og hvis man bare følger den, kører det bare derudaf”

/ Underviser

”Jeg synes, det er sjovt, fordi det er måder at fortælle om, hvordan man egentlig har det, når folk gør noget. Og så er det også lidt nemmere at forstå dem, man går i klasse med. Nogle gange så kan der være nogen, der er kede af det, selvom det faktisk var sjovt ment, men man bliver ikke selv ked af det over det, og så gør de, og så nogle gange er det lidt nemmere at forstå, hvorfor de bliver kede af det.”

/ Elev

Baggrund

Perspekt er oprindeligt udviklet af Jane Vinter og Allan Mads Knægt med støtte fra ROCKWOOL Fonden før tilblivelsen af Interventionsenheden og RFI-modellen. Perspekt er blevet forankret hos Dansk Center for Undervisningsmiljø. I den forbindelse har de revideret materialet, hvilket har resulteret i Perspekt 2.0. Dansk Center for Undervisningsmiljø har muliggjort evalueringen af Perspekt 2.0. Centeret står for udbredelsen af Perspekt 2.0 og stiller materialet gratis til rådighed for landets grundskoler.

Kontaktinformation

Om evalueringen

For mere information om evalueringen kontakt senior evalueringsøkonom Anna Folke Larsen fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed på afl@rfintervention.dk eller telefonnummer 61661159

Om Perspekt 2.0

For mere information om Perspekt 2.0-materialet kontakt metode- og analysekonsulent Lea H. Jeppesen fra Dansk Center for Undervisningsmiljø på perspekt@dcum.dk

Læs mere om Perspekt 2.0 her

Få adgang til Perspekt 2.0 materialet her www.perspekt2.dk

Initiativer

Del & Print