Øget trivsel i grundskolen

Perspekt 2.0

ROCKWOOL Fonden har udviklet den første udgave af trivselsmaterialet Perspekt, der er målrettet elever i grundskolen. Materialet er i 2018 videreudviklet og opdateret af Dansk Center for Undervisningsmiljø til Perspekt 2.0.

Perspekt 2.0 sigter mod at øge elevers emotionelle, sociale og personlige færdigheder i grundskolen. Perspekt 2.0 effektevalueres i 2018/2019 på 77 grundskoler af professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet i samarbejde med ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Resultaterne forventes offentliggjort i 2020. Herefter vil Perspekt 2.0 blive offentligt tilgængeligt for alle landets grundskoler via Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Om initiativet

Det er et nationalt mål for folkeskolens udvikling, at elevernes trivsel skal øges. International forskning viser, at børns emotionelle færdigheder er vigtige for at fremme børns læring[1]. Disse færdigheder er eksempelvis evnen til at kunne forstå og indgå i sociale spilleregler, at fungere i teamsamarbejde og at vise empati for klassekammerater. 

Der er generelt enighed om behovet for at øge børns trivsel i grundskolerne, men der eksisterer begrænset viden om, hvordan det gøres. Formålet med den aktuelle effektevaluering af Perspekt 2.0 er at skabe viden om, hvorvidt en systematisk og længerevarende trivselsindsats kan skabe bedre fællesskaber mellem børnene og derigennem øge børnenes trivsel.  

Perspekt 2.0 fokuserer på at øge børnenes emotionelle, sociale og personlige færdigheder. Mere konkret er der fokus på at øge børnenes forståelse for, at mennesker er forskellige, at man skal være opmærksom på sine egne grænser og på, hvordan man selv er overfor andre i et fællesskab. Yderligere arbejdes der med at fremme god kommunikation mellem børnene – også når de kommunikerer på de sociale medier.

Kontaktoplysninger på programleder

For mere information kontakt programleder Pernille Brems på pbr@rfintervention.dk eller 20537085.

Relevante links

Mere om Perspekt 2.0

Mere om effektevalueringen

[1]Durlak et al, 2011. The impact of enhancing students’ social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions.

Kontaktinformation

For mere information kontakt programleder Pernille Brems på pbr@rfintervention.dk eller 20537085.

Initiativer

Del & Print