Projekt Perspekt
Perspekt

Perspekt er et undervisningsmateriale, der sigter mod at træne skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Undervisningsmaterialet er et konkret værktøj, der strækker sig over 16-18 lektioner, hvori der blandt andet indgår øvelser, rollespil, film og leg. Materialet er klassebaseret, og målet er, at man via træning af disse færdigheder kan skabe et godt læringsmiljø i klassen. Gennem et struktureret undervisningsforløb styrkes elevernes evne til konfliktløsning på egen hånd, forståelse for regler, respekten for indbyrdes forskellighed og ansvarsfølelse.

Undervisningen i Perspekt varetages af lærere eller pædagoger, der har deltaget i et introduktionskursus til materialet. Perspekt-materialet er beregnet til alle klassetrin, og er opdelt i fire moduler rettet mod henholdsvis 0.-2. klasse, hvor der er fokus på skoleparathed, 3.-4. klasse, hvor der er fokus på kritisk tænkning om egen og andres adfærd, 5.-6. klasse, hvor der er fokus på arbejds-  og elevkompetencer og 7.-9. klasse, hvor der er fokus på valgkompetencer.

Med udgangen af 2015 er Perspekt blevet implementeret på 51 folkeskoler rundt omkring i Danmark, primært gennem Sund Skole Nettet. Se en oversigt her.  ROCKWOOL Fonden har finansieret udviklingen af Perspekt gennem følgende samarbejder:

2007: Perspekt 3 og Perspekt 4, Abildgaardskolen, Odense

2008: Perspekt 1, Skolen ved Gurrevej, Helsingør

2010: Perspekt 2, Charlotteskolen og Gadehaveskolen, Høje Tåstrup

2012: Perspekt 1, alle 1. og 2. klasser, Høje Tåstrup Kommune

Se et videoklip om Perspekt her.

Evaluering af Perspekt

Der er blevet foretaget to uafhængige kvalitative evalueringer af Perspekt-forløbet. Den første evaluering blev foretaget i efteråret 2012 og dækkede Perspekt-indsatsen fra 2007-2011. Den anden evaluering fulgte Perspekt-indsatsen i Høje Taastrup Kommune fra september 2012 til juni 2013. Du kan læse mere om evalueringen her.

Perspekt i fremtiden

Foreningen bag Sund Skole Nettet er blevet opløst, og ROCKWOOL Fonden har nu overdraget Perspekt til Dansk Center for Undervisnings Miljø (DCUM) , der på sigt vil udbyde en opdateret version af Perspekt til alle danske kommuner, og i samarbejde med ROCKWOOL Fonden muliggøre en kvantitativ effektvurdering af Perspekt.

 

For mere information om projektet, kontakt Pernille Brems