Øget trivsel i grundskolen

Perspekt 2.0

Med dette initiativ ønsker vi at skabe ny viden om, hvorvidt en systematisk og længerevarende trivselsindsats, Perspekt 2.0, kan fremme skolebørns trivsel så markant, at det er målbart. Perspekt 2.0 er et undervisningsforløb, der sigter mod at skabe bedre fællesskaber blandt klassekammerater og fremme skolebørns sociale, emotionelle og personlige færdigheder.

ROCKWOOL Fonden har støttet udviklingen af den første udgave af trivselsmaterialet Perspekt, der er målrettet elever i grundskolen. Rettighederne til materialet er i 2016 overdraget til Dansk Center for Undervisningsmiljø, som har videreudviklet og opdateret materialet til Perspekt 2.0.

Perspekt 2.0 effektevalueres i 2018/2019 på 70 grundskoler af professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet i samarbejde med ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Resultaterne forventes offentliggjort i august 2020. Herefter vil Perspekt 2.0 blive offentligt tilgængeligt for alle landets grundskoler via Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Om initiativet

Det er et nationalt mål for folkeskolens udvikling, at elevernes trivsel skal øges. International forskning viser, at børns emotionelle færdigheder er vigtige for at fremme børns læring. Disse færdigheder er eksempelvis evnen til at kunne forstå og indgå i sociale sammenhænge, at fungere i teamsamarbejde og at vise empati for klassekammerater.

Der er generelt enighed om behovet for at øge børns trivsel i grundskolerne, men der eksisterer begrænset viden om, hvordan det gøres. Med den aktuelle effektevaluering af Perspekt 2.0 ønsker vi at skabe ny viden om, hvorvidt dette konkrete redskab kan bruges til at fremme børnenes trivsel.

Perspekt 2.0 fokuserer på at øge børnenes emotionelle, sociale og personlige færdigheder. Mere konkret er der fokus på at øge børnenes forståelse for, at mennesker er forskellige, at man skal være opmærksom på sine egne grænser, og på, hvordan man selv er overfor andre i et fællesskab. Yderligere arbejdes der med at fremme god kommunikation mellem børnene – også når de kommunikerer på de sociale medier.

Perspekt sætter fokus på, at handlinger og ytringer har konsekvenser. Klassen har fået nogle rigtig gode snakke!

/ Lærer i 6. klasse

Hvis nu min ven var ked af det, og så jeg bare var ligeglad med det, så var jeg ikke en god ven. Men hvis jeg stoppede op og sagde: Hey, hvad er der galt? Så ville han nok føle, at jeg rent faktisk tager hensyn til ham.”

/ Bertram, folkeskoleelev

Effektevaluering af Perspekt 2.0

Øger Perspekt 2.0 elevernes trivsel? Formålet med evalueringen er at give et svar på dette spørgsmål med udgangspunkt i elever på 4. og 5. klassetrin. Vi vil både undersøge, om Perspekt 2.0 løfter trivslen blandt eleverne, og om der er bestemte grupper af elever, som har større glæde af Perspekt 2.0. Vi er særligt interesserede i at undersøge, om Perspekt 2.0 kan højne trivslen blandt de elever, der tidligere har givet udtryk for, at de ikke har det så godt. På lidt længere sigt vil vi også undersøge, om Perspekt 2.0 gennem forbedret trivsel påvirker elevernes faglige niveau.

Professor Marianne Simonsen (Aarhus Universitet) er forskningsleder på evalueringen, og evalueringen følger de forskningsmæssige standarder for randomiserede kontrolforsøg. Vi har offentliggjort en analyseplan for dataanalyserne, som kan læses her. Vi forventer at offentliggøre de første resultater af evalueringen til august 2020.

RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om, hvordan vi løser samfundets udfordringer. Det gør vi ved at kombinere forskning, social innovation og praksisviden og ved at samarbejde med eksterne partnere, der vil finde nye veje sammen med os. RFI-modellen spænder over 4 faser, hvor forskning, social innovation og praksisviden vekselvirker og sammen skaber grundstenen for vores indsatser. Perspekt er oprindeligt udviklet af Jane Vinter og Allan Mads Knægt med finansiering fra ROCKWOOL Fonden før tilblivelsen af Interventionsenheden. Dansk Center for Undervisningsmiljø har revideret materialet, hvilket har resulteret i Perspekt 2.0. Initiativet er nu i RFI-modellens fase 3: Pilot og evaluering. Resultaterne af effektevalueringen offentliggøres i 2020. Herefter vil Dansk Center for Undervisningsmiljø stille materialet gratis til rådighed for landets grundskoler og dermed stå for skaleringen af Perspekt 2.0.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

For mere information kontakt programleder Pernille Brems på pbr@rfintervention.dk eller 20537085.

Initiativer

Del & Print