Juni 2020

Også i dette nyhedsbrev: 

Efterkommere har højere risiko for at opleve økonomisk eksklusion i løbet af barndommen

Risikoen for at opleve økonomisk eksklusion var i 2018 på sit næsthøjeste niveau i 16 år

Stor variation mellem kommuner i børns risiko for at opleve økonomisk eksklusion

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed