1998

Nyhedsbrevet er en sammenfatning af bøgerne Arbejde, incitamenter og ledighed og Beskæftiget – ledig – på efterløn

Arbejdsmarkedet er blevet mere velfungerende – men der er stadig store uløste problemer
Af professor Nina Smith og Professor Peder J. Pedersen

De nye tal om arbejdsmarkedet kommenteres af skatteminister Carsten Koch, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen og afdelingschef i Dansk Industri Richard B. Larsen

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed


Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd