2016
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

Arbejde, skat og familien – er der nogen sammenhæng?

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Der er en stigende erkendelse af, at familien spiller en stor rolle for, hvor meget vi ønsker at arbejde, hvor meget vi faktisk arbejder, mængden og karakteren af omsorgen overfor vores børn,
hvordan børnene klarer sig, og hvornår man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

 

På baggrund af oplysninger i Rockwool Fondens Forskningsenheds tids- og forbrugsundersøgelse og andre tidsundersøgelser belyses disse og lignende spørgsmål med familien som omdrejningspunkt. Herved giver bogen bag nyhedsbrevet et nuanceret bidrag til forståelsen af familiens betydning for samfundsøkonomi og velfærd.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed