Juli 2022
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Betydningen af de første leveår afhænger af, hvad der sker i teenageårene

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I dag er tidlig indsats et centralt parameter i arbejdet med børn og unge, og især i arbejdet med børn og unge fra udsatte familier. Dette fokus afspejler viden om, at mennesket er særlig modtageligt overfor både positive og negative påvirkninger i de første leveår. Forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der er udført i samarbejde med forskere fra Tempel University og University of California, viser dog, at betydningen af negative påvirkninger i de første leveår afhænger af, hvad man udsættes for i teenageårene.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed