November 2017

I dette nyhedsbrev:

Lav indkomst – hvad er det?

Hvert tiende barn oplever ikke kun lav indkomst, men også betydelig gæld i familien

Er der blevet flere børn i familier med lave indkomster?

Flere børn i parfamilier end hos enlige oplever lave indkomster

Exit fra lav indkomst – find en partner eller et fuldtidsjob

Familier med lave indkomster har også andre problemer

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed