Oktober 2022
Forskning Indvandring og integration

Bosætning i Danmark

– i et 35-årigt perspektiv
bog - publikation by Marie Louise Schultz-Nielsen Anna Piil Damm, Ahmad Hassani og Torben Tranæs med bidrag af Vibeke Jakobsen
ISBN 978-87-408-3453-6
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforslag og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Klumper personer med høj indkomst sig mere sammen i bestemte boligområder i dag end tidligere? Bor personer med lav indkomst i højere grad adskilt fra de øvrige indkomstgrupper i dag? Bor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i dag mere adskilt fra personer af dansk herkomst? Bogen besvarer disse spørgsmål ved at beskrive udviklingen i den boligmæssige segregering af forskellige befolkningsgrupper i Danmark i de seneste 35 år med afsæt i eksisterende viden om boligmarkeder som det danske.

Den boligmæssige segregering belyses for hele landet og på kommunalt niveau, ligesom forskelle mellem land og by analyseres. Samtidig anvendes nye opgørelser af socialt udsatte boligområder til at beskrive beboersammensætningen i udsatte boligområder over tid. De danske resultater diskuteres i et skandinavisk perspektiv.

Hør  forskningsdirektør og professor Torben Tranæs og seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen fortælle om bogen og dens resultater i vores podcast.

Dyk ned i udviklingen i segregering på kommunal basis her

Forfattere

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser