2015
Forskning Ekstern forskning

Costing Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Impact on the Individual and Society
bog - publikation David Daley, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Anne-Mette Lange, Anders Sørensen og Jeanette Walldorf
250 SIDER
ISBN 978-0-19-874555-6
UDGIVET AF Oxford University Press and Rockwool Fondens Forskningsenhed

Den hurtige stigning i de seneste år i antallet af børn og voksne med en ADHD-diagnose rejser en række spørgsmål. I denne bog analyseres de samfundsmæssige og individuelle omkostninger ved ubehandlet ADHD blandt voksne. Bogen analyserer også i hvilket omfang personer med ubehandlet ADHD har haft en barndom, der afviger fra andre børns.

 

“Et unikt stort antal cases og informative data. Her er resultater til eftertanke, der kan danne grundlag for nye retningslinjer og tiltag blandt sundhedspolitikere, psykiatere, almenmedicinere, psykologer og kommuner.”

– Sonja LaBianca i Ugeskrift for Læger

Læs mere om


Ekstern forskning