November 2022
Forskning Beskatning og sort arbejde

Danskernes skøn af omfanget af sort arbejde

Teknisk note nr. 23
teknisk note - publikation by Lise Lam Hansen, Peer Ebbesen Skov , Kristian Stamp Hedeager og Claus Larsen
Forfattere

Lise Lam Hansen
Forskningsassistent

Se Biografi og udgivelser 

Peer Ebbesen Skov
Seniorforsker

Se Biografi og udgivelser