2015
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Decomposing Recidivism Variance into Probation and Parole Officers and their Clients

arbejdspapir - publikation by Lars Højsgaard Andersen

Det har kun lille betydning for, om en dømt vælger at fortsætte eller forlade sin kriminelle løbebane, om han får den ene eller den anden tilsynsførende socialrådgiver. Om fremtiden bevæger sig i den ene eller anden retning, afhænger nemlig mest af den dømte selv. Knap 22.000 tilsyn blandt godt 400 tilsynsførende i perioden 2002-2009 er undersøgt.

Forfattere

Lars Højsgaard Andersen
Chef for marginaliserede grupper, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser