August 2020

Også i dette nyhedsbrev:

Nyuddannede med gode karakterer arbejder i mindre grad som lærere

Nyuddannede med høje karakterer bliver ansat på ressourcestærke skoler

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed