2007
Forskning Indvandring og integration

Determination of the Net Transfers for Immigrants in Germany

Study no.16 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.
arbejdspapir - publikation Christer Gerdes
110 SIDER
ISBN 87-90199-50-2
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Der findes en betydelig interesse i at studere, hvad individer tilfører eller koster den offentlige husholdning. Sådanne oplysninger kan bl.a. belyse, hvordan forskellige faktorer påvirker de offentlige finanser. Studier af denne type er også interessante ved analyser af forskelle i udformning og effekter af forskellige former for velfærdsstater.