2012
Forskning Borgerne og lovene

Does Incarceration Length Affect Labor Market Outcomes for Violent Offenders?

Study Paper No.39
arbejdspapir - publikation by Rasmus Landersø
29 SIDER
ISBN 978-87-90199-65-4
UDGIVET AF Rockwool Foundation Research Unit og University Press of Southern Denmark

Dette studie undersøger, hvordan længden af fængselsophold påvirker den dømtes ledighed, afhængighed af andre offentlige ydelser samt løn efter endt afsoning. Dømte, der afsoner fængselsstraffe af forskellig varighed, er sjældent sammenlignelige. Forskelle i arbejdsmarkedssituationen efter løsladelse for personer, som modtager straf af forskellig varighed, kan derfor afspejle forskelle imellem individer og ikke fængselsstraffenes effekt. For at omgå denne problematik undersøges mænd dømt for mildere vold på tværs af en reform, som hævede strafferammen for netop denne type kriminalitet. Således opstod en situation, hvor ens individer afsonede fængselsstraffe af forskellige varigheder for samme straffelovsovertrædelse.

Køb arbejdspapir

Forfattere

Rasmus Landersø
Chef for uddannelse og familie, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Borgerne og lovene