2011
Forskning Indvandring og integration

Economic Drivers of Migration and Climate Change in LDCs

Study Paper nr. 36
arbejdspapir - publikation Helene Bie Lilleør og Kathleen Van den Broeck
36 SIDER
ISBN 978-87-90199-63-3
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Klimabetingede migrationer er et tilbagevendende emne i medierne med ofte dystre prognoser for omfanget af disse vandringer. I dette notat tager to udviklingsøkonomer den eksisterende litteratur op til behandling: Hvad siger den producerede empiri inden for feltet?,Under udgivelse i Global Environmental Change., Link.

Køb arbejdspapir