2015
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Entrepreneurs versus Incumbents: Who Creates the Better Jobs?

arbejdspapir - publikation Johan M. Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen
ISBN 978-87-93119-28-4
UDGIVET AF The Rockwool Foundation research Unit and University press of Southern Denmark

By Johan M. Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen

129 pages. Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2015

Hvad er kendetegnene for job i iværksættervirksomheder i forhold til job i etablerede virksomheder? Selvom dette spørgsmål er blevet belyst af mange forskere før os, kan vi præsentere ny evidens, da vi er i stand til identificere iværksætteren som den reelt nye virksomhed. I litteraturen fokuserer de fleste studier på iværksættere målt ved enten små eller nye virksomheder. Med reelt nye virksomheder, mener vi nye virksomheder, som ikke er et resultat af eksisterende virksomheders omstrukturering eller reorganisering af eksisterende aktiviteter eller introduktion af yderligere aktiviteter i formelt ny virksomheder.

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd