2011
Forskning Indvandring og integration

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Arbejdspapir 23
arbejdspapir - publikation by Lars Højsgaard Andersen og Torben Tranæs
56 SIDER
ISBN 978-87-90199-49-4
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed
Forfattere

Lars Højsgaard Andersen
Chef for marginaliserede grupper, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser