2015

Evaluering af projekt Familiens Hus’ indvirkning på unge mødres beskæftigelse, uddannelsesaktivitet og selvoplevede kompetencer.

Forfattere

Peter Fallesen
Forskningsleder

Se Biografi og udgivelser 

Signe Hald Andersen
Forskningsleder og souschef

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn