2015

Evaluering af projekt Familiens Hus’ indvirkning på unge mødres beskæftigelse, uddannelsesaktivitet og selvoplevede kompetencer.

Forfattere

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Signe Hald Andersen
Interventionschef, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn