2015

Evaluering af projekt Familiens Hus’ indvirkning på unge mødres beskæftigelse, uddannelsesaktivitet og selvoplevede kompetencer.

Forfattere

Peter Fallesen
Seniorforsker


Signe Hald Andersen
Forskningsleder og souschef

Læs mere om