2009
Forskning Familier og børn

Family Investments in Children: What Drives the Social Gap in Parenting?

Study paper nr. 26
arbejdspapir - publikation by Jens Bonke og Gøsta Esping-Andersen
33 SIDER
ISBN 978-87-90199-29-6
UDGIVET AF University Press of Southern Denmark

Paperet undersøger, om det er præferencer eller forældrenes evner til at yde børneomsorg, der bestemmer omsorgens omfang. Det viser sig, at det først og fremmest forældrenes præferencer, der er afgørende, hvilket er i modsætning til en række studier. Forældrenes uddannelse mere end deres lønninger har således en stor betydning for hvor meget tid, de bruger på deres børn. Hvis forældrene ovenikøbet begge har meget uddannelse betyder det, at de er mere tilbøjelige til at give deres børn omsorg samtidigt og dermed ikke hver for sig. For forældre med lidt uddannelse viser det sig, at hvis der er drenge blandt børnene, giver fædrene mere omsorg end hvis det ikke er tilfældet. Undersøgelsen bygger på den danske tidsanvendelsesundersøgelse, som bl.a. indeholder oplysninger om begge forældres tidsanvendelse.

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn