November 2018

Også i dette nyhedsbrev:

Flygtninge bliver boende i kommunen

Beskæftigelsen varierer mellem danske kommuner

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed